لینک های دسترسی

Breaking News

صدها جنرال بازنشستۀ افغان هر یک تا ده هزار دالر گرفته است


وزارت دفاع افغانستان در سه مرحله صدها جنرال را تقاعد داده و هر جنرال بازنشسته تا ده‌هزار دالر امتیاز به دست آورده است.

سید غفور احمد جاوید، سخنگوی این وزارت به رادیو آشنا – صدای امریکا گفت که در کمتر از یک سال گذشته، بر اساس قانون امور ذاتی افسران ۳۰۵ جنرال اردو – به شمول سترجنرالان، دگرجنرالان، تورن‌جنرالان و بریدجنرالان – به تقاعد سوق داده شده اند.

او گفت: "این جنرالان به یک شکل محترمانه تقاعد داده شدند که نمونۀ آن در هیچ جای دنیا نیست، همان معاش آخری شان به آنها پرداخته می‌شود و در کنار این برای جنرالانی که تقاعد داده شدند، بین هشت تا ده‌هزار دالر امتیاز نیز داده شده است".

در قانون بازنگری‌شدۀ امور ذاتی افسران، برای سترجنرالان ۶۲ سال، برای دگرجنرالان ۶۰ سال، به تورن‌جنرالان ۵۸ سال، بریدجنرالان ۵۶ سال، دگروالان و سایر افسران ۵۴ سال، سن تقاعد تعیین شده است.

یکی از اهداف تقاعد جنرالان، اصلاحات در اردو و جوان‌سازی این نیروها خوانده شده است.

آمار دقیق جنرالان اردو در دسترس رسانه‌ها قرار نگرفته؛ اما پیش از این وزارت دفاع افغانستان، به رادیو آشنا – صدای امریکا تأیید کرده است که بر اساس قانون بازنگری‌شدۀ امور ذاتی افسران، تنها سی درصد جنرالان برحال در این وزارت باقی خواهد ماند.

آقای جاوید گفت که اکنون نیروهای جوان جای خالی جنرالان بازنشسته را پر کرده اند و این جوانان در هندوستان، ترکیه، ایتالیا، انگلستان و پوهنتون نظامی مارشال فهیم در کابل، آموزش دیده اند.

این در حالی است که پیش از این انتقادهای مبنی بر تفویض رتبۀ جنرالی به جوانان بی‌تجربه وجود داشته است.

اما سخنگوی وزارت دفاع گفت که رتبۀ جنرالی به جوانان امتیاز داده نشده؛ بلکه پس از ارزیابی سطح دانش، مدیریت و سوابق کاری شان توسط بورد تعیینات، در این مورد تصمیم گرفته شده است.

XS
SM
MD
LG