لینک های دسترسی

Breaking News

وزارت صحت افغانستان: صلیب سرخ مسوولیت ۱۷ شفاخانه را به دوش گرفت


وزارت صحت عامه حکومت طالبان می‌گوید که مسوولیت چند شفاخانه حوزوی و تخصصی به کمیته جهانی صلیب سرخ واگذار شده است.

عبدالباری عمر، معین وزارت صحت عامۀ حکومت طالبان روز شنبه اول جنوری (۱۱ جدی) به خبرنگاران گفت: "۱۷ شفاخانه تخصصی ما در کابل و شفاخانه‌های حوزوی به صلیب سرخ داده شد و صلیب سرخ مسوولیت را گرفت که آن‌ها را کاملاً اکمال و تمویل کند. معاشات، ترمیم تجهیزات تخریب شده، مصارف روزانه و هر مصرفی که در این شفاخانه‌ها است، آنها پرداخت می‌کنند."

آقای عمر افزود که پس از گفتگوهای پیهم با اداره‌های سازمان ملل متحد و نهادهای تمویل‌کننده، شماری از این نهادها برای فراهم کردن حمایت از پروژه‌های صحی در افغانستان اعلام آمادگی کرده اند.

پس از تسلط طالبان بر افغانستان، بانک جهانی و سایر تمویل‎‌کنندگان بین‌المللی کمک‌های شان را متوقف کردند؛ اقدامی که نظام صحی افغانستان را در پرتگاه فروپاشی قرار داده است.

بر اساس آمار وزارت صحت عامه کارمندان مجموعی شفاخانه‌های که مسوولیت آنرا صلیب سرخ به دوش گرفته تا ده هزار نفر می‌رسد که به گفتۀ معین این وزارت، معاشات ماه نومبر و دسمبر شان نیز پرداخت شده است.

معین وزارت صحت از حمایت سازمان ملل متحد از برنامه ملی صحتمندی جهت مصوونیت مادران و کودکان نیز خبر داد.

همچنان معین وزارت صحت عامه گفت که سازمان ملل متحد در دو ماه گذشته از برنامه سلامت مادر و کودک وزارت صحت حمایت کرده و تا چهار - پنج ماه آینده نیز به حمایت از این برنامه ادامه خواهد داد.

به گفتۀ آقای عمر، سازمان ملل متحد برای حمایت از این برنامه در ماه‌های نومبر، دسمبر و جنوری پنج میلیون دالر اختصاص داده که تمویل معاشات، دوا و مصارف دیگر را در بر می‌گیرد.

آقای عمر افزود: "این پروژه اکنون به خوبی در حال انجام است و تعهداتی برای پنج ماه تا یک سال آینده وجود دارد."

با این حال متخصصان افغان می‌گویند که برای ارایه خدمات صحی و درمان بیماران در سراسر افغانستان متعهد اند، اما به شرط آنکه تجهیزات و ادویۀ شفاخانه ها اکمال شود.

کمیتۀ صلیب سرخ و سازمان ملل متحد در حالی از سکتور صحی افغانستان ابراز حمایت کرده است که پیش از این، سازمان جهانی صحت هشدار داده بود که نظام صحی افغانستان در پرتگاه سقوط قرار دارد و بدون اقدام فوری جامعۀ جهانی، این کشور با فاجعۀ بشری روبرو خواهد شد.

XS
SM
MD
LG