لینک های دسترسی

Breaking News

کاهش مشارکت زنان افغان در بازار کار


وزارت اقتصاد افغانستان می‌گوید که نابسامانی‌ها و تاثیرات ناشی از کووید۱۹ در افغانستان سبب کاهش مشارکت زنان در بازار کار شده است.

محمد نبی سروش، معین وزارت اقتصاد افغانستان روز سه شنبه نهم مارچ (۱۹ حوت) در کنفرانس ملی توانمندی زنان گفت که در سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی، ۱۶.۵ درصد زنان در بازار کار مشارکت داشتند.

او افزود: "در تناسب با سال ۱۳۹۵ خورشیدی کاهش ده درصدی داشته است و دلیل آن هم شیوع ویروس کرونا بود که صدمۀ کلان به متشبثین کوچک و متوسط و اصناف وارد شد."

آمار این وزارت نشان می‌دهد که ۵۳ درصد نیروی کار زنان در صنایع و تولید، ۱۹ درصد در زراعت و ۴.۸ درصد در سکتور خدمات اشتغال دارند.

آقای سروش افزود که در دو دهۀ گذشته سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در بخش توانمندی زنان صورت گرفته است، اما تاکید کرد که این سرمایه‌گذاری‌ها نباید کوتاه مدت باشند.

از سویی هم، وزارت مالیه افغانستان جهت توانمندی زنان پروژه‌هایی را در چوکات بودجۀ سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته است.

نذیر کریمی، معین پالیسی وزارت مالیه گفت که ارزش این پروژه‌ها ۲.۸ میلیارد افغانی است و از وجوه اختیاری و کمک‌های بین‌المللی تمویل خواهد شد.

آقای کریمی افزود: "مبلغ ۳۰۰ میلیون افغان جهت استخدام معلمین اناث، جداگانه تخصیص داده ایم که در روستاها و تحت بودجه وزارت معارف است."

حکومت افغانستان برای توانمندی زنان، کنفرانس ملی را دایر کرده است تا چالش‌ها در بخش را شناسایی و راهکارهایی را جهت افزایش مشارکت زنان در سکتور اقتصادی این کشور تدوین کند.

حسینه صافی، سرپرست وزارت امور زنان افغانستان گفت: "برنامه امروز ما مشخص برای این است که ما نقشۀ راه توانمندی اقتصادی زنان را در افغانستان تعریف می‌کنیم."

این در حالی است که بر اساس آمار ادارۀ ملی احصاییه و معلومات افغانستان، جمعیت زنان در این کشور ۱۶.۱ میلیون نفر است.

XS
SM
MD
LG