لینک های دسترسی

Breaking News

سه ساعت دوش در هفته بیمۀ سه سال طول عمر


بیشترین مزایای صحی پس از ۶ سال دوش رونما می شود

تمرینات بدنی برای صحت خوب است، اما پژوهشگران می گویند که دوش به گونۀ ویژه می تواند از ابتلا به بیماری های قلبی و سایر ناجوری های مزمن جلوگیری کند.

بر اساس این پژوهش فرق نمی کند که دوش به کدام مسافه، با کدام سرعت و به چه تکرری باشد، در هر صورت این تمرین بدنی تاثیرات سودمند خود را دارد.

یک پژوهش جدید پس از تحلیل و تجزیۀ معلومات در مورد بیش از ۵۵ هزار فرد کاهل دریافته است که افرادیکه به گونۀ منظم دوش می کنند در مقایسه با کسانی که دوش نمی کنند به پیمانۀ بسیار اندک به بیماری های مزمن چون امراض قلبی مبتلا می شوند.

این پژوهش همچنان نتیجه گیری کرده است که کسانیکه دوش می کنند به گونۀ میانگین سه سال بیشتر از کسانی زندگی می کنند که هرگز دوش نمی کنند.

در جریان این پژوهش که ۱۵ سال به طول انجامید، بیش از ۳۴۰۰ شرکت کنندۀ شامل در تحقیق درگذشت. حدود ۱۲۰۰ مورد مرگ و میر این افراد با بیماری های قلبی، و سکته های قلبی و دماغی ارتباط داشت.

دی سی لی، استاد در مرکز علوم حرکی در دانشگاه ایالت ایوا می گوید که در مقایسه با کسانی که دوش نمی کنند، کسانی که دوش می کنند ۳۰ تا ۴۵ درصد کمتر با خطر مرگ ناشی از هرگونه عوامل به شمول امراض قلب و رگها، سکته های قلبی و دماغی یا سرطان قرار داشتند.

لی و همکارانش دریافتند که سرعت، مسافه و تکرر دوش در کاهش دادن این خطر نقش اندک داشت. شماری از اشتراک کنندگان این پژوهش بین ۱۰ تا ۱۶ کیلومتر در ساعت سرعت دوش داشتند.

به گفتۀ این پژوهشگر کسانیکه به آهستگی دوش می کردند و آنانیکه تنها یک یا دوبار در هفته دوش می کردند، تقریباً از عین مزایای افرادی برخوردار بودند که تندتر و بیشتر دوش می کردند. او می گوید که مداومت بیش از شش سال به دوش، بیشترین مزایای صحی را به بار می آورد.

داکتران سفارش می کنند که برای داشتن صحت خوب، افراد بالاتر از سن ۶۵ سال باید ۱۵۰ دقیقه در هفته تمرین متوسط بدنی داشته باشند یا اینکه در یک هفته ۷۵ دقیقه تمرین شدید مانند دوش داشته باشند.

پژوهشگران تذکر می دهند که این پژوهش بر اساس جوابات اشتراک کنندگان به یک همه پرسی تهیه شده است و عاری از معلومات در مورد رژیم غذایی این افراد می باشد که احتمالاً بر نتایج تاثیر گذار خواهد بود.

با اینحال پژوهشگران امیدوارند تا یافته های آنان سالمندان صحتمند، اما کم حرکت را به دوش وادارد و در نهایت منجر به طول عمر آنان شود. این پژوهش در ژورنال امریکایی بیماری های قلبی به نشر رسیده است.

XS
SM
MD
LG