لینک های دسترسی

تبادله جاسوسان بین امریکا و روسیه


از زمان ختم جنگ سرد تا کنون این بزرگترین تبادلهٌ جاسوسان است که در ویانا صورت می گیرد.

از زمان ختم جنگ سرد تا کنون این بزرگترین تبادلهٌ جاسوسان است که در ویانا صورت می گیرد. چهارده جاسوس روسی و امریکائی صبح روز جمعه تبادله گردیدند.

یک طیاره امریکائی که ده جاسوس روسی را حمل می نمود در نزدیک یک طیارهٌ روسی حامل چهار روسی که برای امریکا جاسوسی می نمودند توقف نمود. پس از مدت کوتاهی جاسوسان تبادله گردیده و بعداً هردو طیاره بصوب نا معلومی پرواز نمودند.

جاسوسان روسی به روز پنجشنبه، پس از آنکه به جرم خود اعتراف نمودند، از امریکا اخراج گردیدند. چهار مرد روسی ، که به جاسوسی برای امریکا محکوم شده بودند، قبل از فرستادن شان به ویانا، مرکز اتریش، مورد عفو دیمینری مدویدیڤ رئیس جمهور روسیه قرار گرفتند.

حد اقل یکتن از این زندانیان روسی ادعای بی گناهی نموده است.

وزارت خارجه امریکا طی بیانیه گفت زندانی نمودن طولانی این جاسوسان در امریکا مفاد قابل ملاحظهٌ برای امنیت ملی امریکا نمی داشت. امریکا همچنان گفت از فرصت استفاده نموده در بدل رهایی این افراد تقاضای رهایی چهار مردی را نمود که برای مدت طولانی در زندان روسیه بوده و وضع صحی شان خوب نبوده است.

XS
SM
MD
LG