لینک های دسترسی

Breaking News

سعودی 'افکار اخوان المسلمین' را در نصاب تعلیمی حذف می کند 


محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، سعودی تلاش می کند تا جامعۀ محافظه کار عربستان را به یک جامعۀ معتدل اسلامی مبدل سازد

عربستان سعودی تلاش می کند تا در نصاب تعلیمی آن کشور به گونۀ اصلاحات بیاورد که نفوذ گروه اخوان المسلمین را ریشه کن کند.

وزیر معارف عربستان سعودی گفته است که حکومت آن کشور همچنین در نظر دارد هر فردی را که در بخش معارف کار می کند و به افکار اخوان المسلمین تمایل و یا همدردی دارد، از وظیفه برکنار کند.

احمد بن محمد العیسی، وزیر معارف عربستان سعودی، با نشر اعلامیه ای گفته است که "از طریق بررسی برنامه های درسی و نصاب تعلیمی مکاتب، در برابر ایدیولوژی افراطگرایی مبارزه صورت می گیرد تا اطمینان حاصل شود که آجندای ممنوعۀ اخوان المسلمین، در مکاتب انعکاس نیابد."

به گفتۀ العیسی، همه کتاب های که در آن افکار اخوان المسلمین دخیل است، از نصاب تعلیمی حذف و افرادیکه به افکار اخوان المسلمین تمایل دارند، از موقف های شان برکنار خواهند شد.

در سپتمبر ۲۰۱۷، یکی از بزرگترین پوهنتون های دولتی عربستان سعودی، اعلام کرد که هر فرد مظنونی را که با اخوان المسلمین ارتباط داشته باشد، از وظیفه اخراج خواهد شد.

تهدید داخلی

ترویج اسلام مدرن یکی از تعهدات محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی است، شهزادۀ که تلاش می کند تا سعودی محافظه کار را به یک جامعه معتدل اسلامی مبدل سازد.

در اوایل ماه مارچ ۲۰۱۸، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، به تلویزیون CBS گفت که مکاتب سعودی توسط عناصر اخوان المسلمین" مورد "تهاجم" قرار گرفته است. عربستان سعودی اخوان المسلمین را به حیث یک سازمان دهشت افگنی تلقی می کند که با گروه های گروه دولت اسلامی داعش و شبکۀ القاعده ارتباط دارد.

در ماه های اخیر، ولیعهد عربستان سعودی، اقدامات بنیادی را روی دست گرفته تا اصلاحات اجتماعی را در جامعۀ محافظه کار آن کشور به وجود بیاورد. بر اساس این اصلاحات، نقش پولیس مذهبی در آن کشور کاهش یافته؛ برگزاری کنسرت ها اجازه یافت و زنان اجازۀ دریافت جواز رانندگی را یافتند.

خانوادۀ حاکم عربستان سعودی همیشه گروه های اسلامگرا را به مثابۀ تهدید عمدۀ داخلی بر حاکمیت خود دانسته است.

از بدو به وجود آمدن خاندان السعود در عربستان، از رابطۀ خوب با محافظه کاران وهابی در آن کشور برخودار بوده، گروهی که از "فلسفۀ سیاسی" مبنی بر اطاعت از حاکم، حمایت می کند.

بر عکس، گروه اخوان المسلمین از نظریات سیاسی حمایت می کند که بر فعالیت های "انقلابی" تاکید می کند.

اخوان المسلمین حدود یک قرن قبل در مصر پایه گذار شد. پیروان این گروه ادعا می کنند که آنان به فعالیت های صلح آمیز و اصلاحات از طریق انتخابات باورمند اند.

اعضای اخوان المسلمین که نیم قرن پیش در مصر، سوریه و عراق، سرکوب شدند، به عربستان سعودی پناه بردند وحتی شماری از آنان در سیستم معارف سعودی، نقش داشتند.

XS
SM
MD
LG