لینک های دسترسی

Breaking News

فرصتهای تحصیل در خارج برای افغانها رو به افزایش است


شمار واطلبان دختر برای تحصیل در خارج بیشتر شده است

وزارت تحصیلات عالی افغانستان می گوید که هم اکنون شمار جوانانی که در خارج از افغانستان مصروف تحصیل اند به ۱۰هزار نفر می رسد که اکثر آنان در مقطع دوکتورا و ماستری سرگرم فراگیری تحصیل اند.

عظیم نوربخش، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی به صدای امریکا گفت که قرار است امسال نیز حدود ۲۰۰۰ محصل افغان جهت تحصیل به کشور های مختلف اعزام شود.

آقای نوربخش گفت که بر اساس روش های موجود کاری، ۳۰ در صد فرصت های تحصیلی در اختیار دختران قرار داده می شود و از سال ۲۰۱۰ به این طرف شمار داوطلبان دختر که می خواهند از این فرصت ها استفاده کنند نیز بلند رفته است.

سخنگوی وزارت تحصیلات عالی گفت که در سال ۲۰۰۱ تعداد کسانی که با استفاده از فرصت های تحصیلی به خارج اعزام شدند به ۵۰ تن می رسید، اما با گذشت زمان این رقم رو به افزایش نهاده است. او افزودکه در دو سال گذشته، شمار جوانانی که با استفاده از بورسیه ها به خارج اعزام شده اند به ۶۰۰۰ نفر رسیده است.

با این حال گفته می شود که شماری از جوانانی که برای تحصیل به خارج می روند، به ویژه از کشور های اروپایی و امریکایی دو باره به کشور بر نمی گردند، اما سخنگوی وزارت تحصیلات عالی در بخش آن وزارت این گفته ها را رد می کند.

آقای نوربخش می گویدکه تا کنون وزارت تحصیلات عالی محصل یا استادی را سراغ ندارد که بازگشت نکرده باشد. او می افزاید که از جمع حدود ۱۰ هزار استاد موجود در موسسات تحصیلی دولتی و خصوصی، ۶۰۰۰ نفر آن به سویۀ ماستر و داکتر استند که پس از فراگیری تحصیل در خارج به کشور برگشته اند.

اصل شایستگی

در همین حال سالانه ده ها تن از جوانان افغان با استفاده از فرصت های تحصیلی که توسط سفارت های مقیم کابل در اختیار شان قرار داده می شود جهت تحصیل به کشور های اروپایی و ایالات متحده امریکا اعزام می شوند.

سخنگوی وزارت تحصیلات عالی گفت که طی مراحل اسناد تحصیلی این محصلین نیز از سوی آن وزارت صورت می گیرد.

آقای نوربخش ادعا هایی را رد کرد که گویا محصلین بر اساس شناخت و واسطه به بورسیه های تحصیلی اعزام می شوند.

آقای نوربخش افزود که کمیسیون توزیع بورسیه ها تمام بورسیه های خارجی را بررسی می کند که در ترکیب این کمیسیون نمایندگان شورای ملی و وزارتخانه های دولتی شامل اند.

مقامات وزارت تحصیلات عالی می گویند که حدود چهل کشور در سراسر جهان وجود دارد که از یک الی ۵۰۰ فرصت تحصیلی را همه ساله در اختیار افغانستان قرار می دهد.

به گفتۀ مقامات وزارت تحصیلات عالی هزینۀ بورسیه های دولتی را حکومت افغانستان می پردازد که امسال حدود ۱۵ میلیون دالر از بودیجه دولتی به این منظور اختصاص داده شده است.

هندوستان، ترکیه، پاکستان و قزاقستان از جمله کشور هایی اند که بیشترین فرصت های تحصیلی را در یک دهۀ گذشته در اختیار محصلین افغان قرار داده اند.

XS
SM
MD
LG