لینک های دسترسی

Breaking News

تحقیق: حملۀ قلبی فعالیت جنسی افراد زیر سن ۵۵ را کمتر میسازد


شمار کمی از بیماران در مورد از سرگیری فعالیت های جنسی شان با داکتر صحبت میکنند.

یک تحقیق تازه در ایالات متحده و هسپانیا نشان میدهد افرادیکه در سنین پائینتر از ۵۵ سال دچار حملۀ قلبی میشوند، در فعالیت جنسی شان مشکل دارند.

ستیسی تزلر لندا داکتر پوهنتون شیکاگو به آژانس خبری رویترز گفت" آنعده بیماران زن و مرد که قبل از حملۀ قلبی در فعالیت جنسی دچار هیچ نوع مشکل نبوده اند، پس از این بیماری در روابط جنسی شان به یک یا چندین مشکل دچار شده اند."

خانم تزلر لندا اضافه کرد "پیام امیدبخش کننده این است که ۴۰ در صد زنان و ۵۵ در صد مردان پس از حملۀ قلبی در فعالیتهای جنسی شان هیچ نوع مشکل نداشته اند و یک بر سه حصه آنعده از بیمارانیکه مشکل فعالیت جنسی داشتند پس از یک سال مشکلات جنسی شان رفع شده است."

لندا و همکارانش در ایالات متحده روی ٢٨٠٠ مریض در ١٠٣ شفاخانه و ٢۴ شفاخانه در هسپانیا تحقیق کرده اند.

در این تحقیق آمده است که از جملۀ آنعده بیمارانیکه بیش از حملۀ قلبی در فعالیتهای جنسی شان مشکل نداشتند، احتمال اعاده فعالیت جنسی در مردان نسبت به زنان بیشتر بود.

۶۴ در صد مردان و ۵۵ در صد زنان یک ماه پس از حملۀ قلبی روابط جنسی شانرا دوباره آغاز کرده اند. پس از حملۀ قلبی ٩۴ در صد مردان و ٩١ در صد زنان از لحاظ فعالیت جنسی فعال بوده اند.

اما یک سال پس از حملۀ قلبی ۴٢ فیصد زنان و ٣١ فیصد مردان که قبلاً در فعالیت های جنسی شان مشکل نداشتند با یک یا چند مشکل جنسی مواجه شده اند.

محققان مینویسند با وجود سطح بلند مشکل در فعالیتهای جنسی به خصوص میان زنان، شمار کمی از بیماران در مورد از سرگیری فعالیت های جنسی شان با داکتر صحبت میکنند.

در هر دو کشور( ایالات متحده و هسپانیا) یک سال پس از حملۀ قلبی در مورد از سر گیری فعالیت های جنسی زنان نسبت به مردان کمتر طالب مشوره میشدند. ٢٧ فیصد زنان و ۴١ فیصد مردان میگفتند که در مورد مشوره گرفته اند.

داکتر لندا میگوید پس از حملۀ قلبی، بیماری های قابل معالجه مانند شکر و اضطراب یکی از شاخص های قوی در کاهش فعالیت جنسی شمرده میشود.

داکتر کیون وینفورت از پوهنځی طبی پوهنتون دوک در ایالت کارولاینای شمالی نیز نظریه داکتر لندا را تائید میکند و به رویترز ذریعه ایمیل گفته است که برای داکتران لازم است که با چنین بیماران در مورد مشکلات فعالیت های جنسی صحبت کنند و برای آغاز دوباره فعالیت جنسی شان به آنان مشوره های لازم را تجویز کنند.

XS
SM
MD
LG