لینک های دسترسی

Breaking News

سیگار: وزارت داخله قادر به مدیریت معاشات پولیس نیست


هم اکنون تشکیل پولیس ملی افغان به ۱۵۳ هزار نفر می رسد

مفتش ویژۀ ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار می گوید که حکومت افغانستان قادر به مدیریت معاشات پولیس نیست.

سیگار در گزارش جدیدی ضمن ابراز نگرانی از این وضعیت نگاشته است که مسوولیت این ناتوانی وزارت امور داخلۀ افغانستان بر دوش ایالات متحده، ملل متحد و ناتو نیز می باشد.

در گزارش آمده است که اگر به مشکلات پولیس در افغانستان رسیدگی نشود، خطر آن می رود که بخش زیاد کمک ۳۰۰ میلیون دالری ایالات متحده برای تمویل معاشات پولیس افغان، ضایع خواهد شد.

پس از پایان مأموریت جنگی سربازان خارجی در افغانستان، اکنون ایالات متحده و ناتو به حمایت از نیرو های امنیتی و دفاعی افغانستان تمرکز کرده اند تا نبرد در برابر شورشگری طالبان را به پیش ببرند.

سیگار گزارش داده است که مشکلات مدیریتی پولیس ۱۵۳ هزار نفری افغان همچنان شامل ناکامی مقام های افغان در پرداخت مناسب معاشات از طریق کارت های الکترونیک و حصول اطمینان از پرداخت معاش به افراد مستحق می باشد.

به گونۀ مثال، سیگار نگاشته است که برای پیگیری حاضری منسوبین پولیس از کارت های هویت توزیع شده به آنان استفاده نمی شود که با اینحال امکان دارد که ۵۰ در صد وجوه تمویل شده برای معاشات پولیس ضایع شود.

بر اساس این گزارش، نگران کننده تر از همه این است که پس از ترک وظیفه یا خروج منسوبین از صفوف پولیس کارت های هویت آنان پس گرفته نمی شود و هم اکنون حدود ۱۵۰ هزار کارت پولیس که باید باطل شود، در گردش است.

سیگار همچنان دریافته است که بررسی اطلاعات فراهم شده از سوی حکومت افغانستان نیز دشوار است و بار نظارت از این اطلاعات بر دوش ملل متحد و نیرو های ناتو تحت رهبری ایالات متحده گذاشته شده است.

ایالات متحده از سال ۲۰۰۲ تا کنون بیش از ۱۵ میلیارد دالر را از طریق یک صندوق اعتبار پولی که توسط ادارۀ انکشافی ملل متحد مدیریت می شود، صرف احیای پولیس ملی افغان کرده است.

چندی پیش رسانه های غربی گزارش دادند که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان خواستار انتقال فوری مدیریت سیستم معاشات پولیس ملی به حکومت افغانستان است.

XS
SM
MD
LG