لینک های دسترسی

Breaking News

عدم پرداخت معاشات پولیس، پیامد های بد خواهد داشت


نیروهای پولیس محلی افغانستان
شماری از سربازان پولیس محلی در ولایت فاریاب میگویند که از پنج ماه به این سو معاش، دریافت نکرده اند.

این سربازان میگویند که آنها در ولسوالی های المار و قیصار ولایت فاریاب و ولسوالی غورماچ ولایت بادغیس، در مقابل طالبان مبارزه میکنند اما دولت به آزمونهای توجه ندارد که آنها با آن مواجه استند.

این سربازان تاکید دارند، با آنکه زمستان سخت را سپری میکنند تا هنوز برای آنها لباس های زمستانی، مواد سوخت و غذایی ازسوی حکومت تهیه نشده است.

این نیروها میگویند که مجبور اند در بسیاری اوقات برای بدست آوردن پول، در بیرون از قطعات به کار های دیگر مشغول شوند.

یکی از این سربازان به رادیو آشنا صدای امریکا گفت: "مشکلات ما همین است که پنج ماه میشود معاش نگرفتیم، درخط اول قرار داریم، اینجا زیاد جنگ میشود، پنجصد تا هزار طالب حمله میکند و ما بسیار کشته دادیم."

اما عبدالرحمان رحیمی قوماندان امنیه ولایت بلخ که مسئولیت عملیاتی نیرو های پولیس شمال را به عهده دارد میگوید، ازاینکه معاشات پولیس و اردو از کمک های بین المللی تامین میشود شاید در تادیه آن تأخیر صورت گرفته باشد.

او می افزاید: " معاش موضوع تخنیکی است هیچ امکان ندارد که بر وقت و زمان معین برسد."

درهمین حال توریالی ابدالی قوماندان پولیس ولایت فاریاب با تائید این مشکل میگوید که معاشات برخی از نیرو های پولیس ملی پرداخت شده است و در باره شکایات پولیس محلی هیأتی نیز تعین شده است تا این موضوع را با جدیدت پیگیری کنند.

آقای ابدالی می گوید: "به تمام بخش های تامیناتی و لوژیستیکی وظیفه سپردیم تا درهرجای که از لحاظ معیشت اعاشوی مشکلاتی وجود دارد، فوراً مرفوع شود."

هراس از پی آمد ها
در رابطه به عدم پرداخت معاشات و سایر مواد مورد ضرورت به پولیس ملی و محلی افغان، نگرانی های وجود دارد که مبادا نیرو های پولیس محلی دست به فروش اسلحه شان بزنند یا هم با طالبان بپیوندند.

اما قوماندان امنیۀ ولایت بلخ میگوید که سربازان محلی و پولیس ملی که در مقابل دشمنان افغانستان ایستاده اند، سنگر هایشان را به دلیل تعویق یک یا چند ماه معاش، ترک نخواهند کرد.

ولسوالی های المار وقیصار ولایت فاریاب و غورماچ ولایت بادغیس ازمناطق نا آرام درشمال افغانستان است که نیرو های پولیس و افراد ملکی بکرات مورد حمله گروه طالبان قرار میگیرند.

در تازه ترین مورد روز گذشته در اثر یک حلمه گروه طالبان بر کاروان نیرو های پولیس محلی یک قوماندان پولیس محلی و یک بزرگ قومی جان باختند.

شایان یاد آوریست که باشندگان ولسوالی های المار وقیصار نیز در گذشته در مقابله با حملات گروه طالبان دست به قیام های مردمی زده بودند.
XS
SM
MD
LG