لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان با تهدیدات متعدد سازمان‌های افراطی مواجه است – سیگار


عکس: آرشیف
عکس: آرشیف

دفتر سر مفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) می‌گوید که امنیت هنوز هم مهم ترین چالش در افغانستان است و به گفتۀ سیگار طالبان تکتیک‌ها، سطح بالای خشونت و اهداف سیاسی خود را تغییر نداده و گروه‌های تروریستی مانند داعش و القاعده هنوز هم در افغانستان وجود دارند.

سیگار امروز دهم مارچ (۲۰ حوت) با نشر گزارشی نقاط پر مخاطره‌ای را که برای موفقیت تلاش های بازسازی در افغانستان مهم بوده و به دلیل ضایعات، فساد و سواستفاده به ناکامی مواجه اند و باید از جانب حکومت ایالات متحده کنترول شود، برجسته کرده است.

بر اساس گزارش سیگار از زمان امضای توافقنامۀ امریکا – طالبان در سال گذشته، حملات طالبان در هر سه ماه نسبت به سه ماه مشابه در سال ۲۰۱۹ بیشتر بوده است.

در گزارش آمده است که با یا بدون توافق صلح پایدار و آتش بس سرتاسری، افغانستان احتمالاً با تهدیدات متعدد سازمان‌های خشونت طلب افراطی مواجه خواهد بود. گزارش حاکی است که هرگونه توافق سیاسی ممکن منجر به سرکشی گروه‌های کوچک و سبب شورش و ناامنی دیگر شود.توقف ماموریت آموزشی، مشورتی و حمایتی نیروهای ایالات متحده به نهاد های امنیتی افغانستان، به گزارش سیگار ممکن این مشکلات را پیچیده تر کند.

شکست مذاکرات صلح نیز یک خطر درازمدت برای زنان در گزارش سیگار خوانده شده که می‌تواند کشور را به خشونت بیشتر فرو ببرد. گزارش می‌افزاید که عدم امنیت فزیکی به گونۀ مستقیم و غیرمستقیم یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های فرا راه زنان است.

ادغام مجدد جنگجویان طالبان به زندگی عادی، یکی از چالش‌هایی است که سیگار به آن اشاره کرده است. بر اساس گزارش ملل متحد گروه طالبان ۵۵ هزار تا ۸۵هزار جنگجو دارد و ممکن برخی این جنگجویان به نیرو های امنیتی و دفاعی افغانستان مدغم شوند و برخی دیگر به زندگی عادی و ملکی برگردند.

در این گزارش آمده که حکومت داری و اقتصاد ضعیف، ادامه نا امنی‌ها، آینده نا معلوم سیاسی ، حاکمیت ضعیف قانون و آسیب دیدن بافت اجتماعی در اثر ده‌ها سال جنگ، از جمله عواملی است که می تواند ادغام مجدد جنگجویان طالبان را به زندگی عادی، آسیب برساند.

کمک‌های ۸.۶ میلیارد دالری جامعه جهانی در حال حاضر برای سکتورهای نظامی و ملکی افغانستان، این کشور را کاملاً متکی به کمک‌های خارجی کرده است و بر اساس گزارش سیگار، در صورت خروج نیروهای خارجی از افغانستان، کشورهای کمک کننده می‌توانند به گونه‌ای در افغانستان نفوذ کرده و هم در صورت کم کردن بیش از حد و سریع کمک‌ها و یا اصرار بر شرایطی که امکان دستیابی به آن‌ها وجود ندارد، روند صلح را تهدید کنند.

در گزارش سیگار آمده است که اثرات مخرب تجارت غیرقانونی مواد مخدر در افغانستان فراتر از تاثیرات صحی است و سبب تمویل شورشیان، تقویت فساد و تحریک جرایم جنایی می‌شود. براساس گزارش سیگار حتا همه گیری کووید۱۹ نیز بالای تجارت تریاک در افغانستان تاثیری نداشته است که این خود یک چالش عمده دیگری خوانده شده است.

چالش دیگر در گزارش امروزی سیگار موضوع فساد گسترده در افغانستان است. در گزارش آمده که عدم رسیدگی موثر به فساد سیستماتیک در افغانستان به این معنی است که برنامه های بازسازی ایالات متحده، در بهترین حالت به اندازه کافی موثر نبوده، و در بدترین حالت ناکام خواهند شد. سیگار می‌گوید که دولت افغانستان اقدامات محدودی را برای جلوگیری از فساد سیستماتیک انجام داده است، اما اقدامات ملموس‌تری لازم است. در گزارش آمده است که دولت افغانستان اغلب بجای اقدامات مشخصی که باعث کاهش فساد شود، اصلاحات روی "کاغذ" مانند تهیه مقررات یا جلسات را انجام می دهد.

این گزارش توصیه می‌کند که با کم شدن نظامیان و ادارات امریکایی از افغانستان، ایالات متحده و سایر اهدا کنندگان باید نظارت بیشتری بر مصارف مالی داشته باشند و ارزیابی مجدد و دوره‌ای نیازهای افغانستان و دسترسی کامل وبدون محدودیت به بودجه وزارت خانه های افغانستان را پیشنهاد می‌کند.

XS
SM
MD
LG