لینک های دسترسی

Breaking News

برفباری سنگین در سالنگ، بی برقی گسترده در کابل


مسوولین برشنا شرکت می گویند که سه پایه برق در سالنگ‌ها بکلی منهدم شده که بازسازی آن کم از کم یک ماه وقت می گرد و اما آن هم بستگی به وضعیت هوا دارد تا انجینیران به ساحه بروند و کار را آغاز کنند.

این در حالی است که در نتیجه تخریب پایه های برق در سالنگ ها نزدیک به سه هفته است که باشندگان کابل در بی برقی و تاریکی بسر می برند.

در حالی که باشنده های پایتخت نزدیک به سه هفته است که در بی برقی و تاریکی بسر می برند مسوولین برشنا شرکت می گویند که کار وصل یک لین برق در سالنگ جریان دارد.

میرویس عالمی، معاون برشنا شرکت، به صدای امریکا گفت سه پایه برق در سالنگ بکلی منهدم شده است و به کار اساسی نیاز دارد.

عالمی اما می گوید که تلاش به خاطر وصل کردن یک لین برق که ظرفیت انتقال ۷۰ میگاوات برق را دارد و می تواند بصورت اضطراری و وقفه بخشی از مشکلات بی برقی شهر کابل را مرفوع سازد، جریان دارد.

آقای عالمی گفت وصل این لین نیز به وضعیت هوای سالنگ‌ها بستگی دارد که به گفته وی توافان و برف کوچ در سالن ها هنوز هم جریان دارد.

میرویس عالمی گفت "کارمندان مصروف کار هستند و ما همیشه مشروط می سازیم که اگر اوضاع جوی یک روز مکمل به ما وقت بدهد، باز بطور مؤقتی اگر فردا هوا صاف باشد، طوفان و برف نباشد. انشاالله یک لین ما که انتقال کننده هفتاد میگاوات برق می باشد انشاالله آن را وصل می کنیم اما باز هم مشروط است به وضع جوی سالنگ‌ها"

آقای عالمی گفت در صورتی که این لین وصل گردد با امکانات برقی که موجود است قادر خواهند بود که از طرف شب به باشندگان شهر کابل برق را مقطعی و بدون پرچوی های دوامدار توزیع کنند.

آقای عالمی گفت کل نیازمندی شهر کابل به برق ۵۰۰ میگاوات برق است اما او گفت حداکثر تولیدات داخلی و دیزلی این شرکت به بیش از ۱۷۰ میگاوات برق می رسد.

معاون برشنا شرکت گفت "ما بطور مؤقتی همین ۷۰ میگاوات برق را تمدید میکنیم، انشاالله تا یک هفته بعد هوا گرم می شود، ما یک مقدار دیگر هم تولید داخلی داریم، تولید دیزلی داریم، امیدار استیم که حداقل از طرف شب مردم شریف کابل پرچوی‌ها نداشته باشند"

این مسوول برشنا شرکت گفت که در حال حاضر از امکانات موجود، شبانه دو الی سه ساعت برق را به باشندگان پایتخت بصورت وقفه یی توزیع می کنند.

آقای عالمی گفت صعب العبور بودن ساحه و عدم توقف توفان و برف کوچ مشکل اساسی انجینیرانی است که درساحه مصروف کار هستند. او میگوید امکان ماشین آلات برای تعمیر پایه ها به آن ساحه نیز اکنون وجود ندارد.

میرویس عالمی می گوید که بازسازی سه پایه منحدم شده کم از کم یک ماه وقت خواهد گرفت اما او می گوید که بازسازی این پایه ها نیز بستگی به وضعیت هوا دارد و وقتی امکان پذیر است که انجنینیران بتوانند به ساحه بروند و کار را در آنجا آغاز کنند.

" سه پایه منهدم شده پی در پی، بنآ کاری که ما میکنیم آخرین پایه از شمال و آخری پایه از جنوب که بین شان سه پایه منحدم شده، همین دوپایه را مستقمآ وصل میکنیم، ساحه را دیدم، انجینرهای مسلکی ما نظر دادند قسمی است که کار ما انشالله نتیجه می دهد"

این پایه های برق وارداتی آسیایی میانه به افغانستان، در نتیجه توفان های شدید و برف کوچ های عظیم در اوایل ماه حوت منهدم و تخریب شدند.

پس از تخریب این پایه ها که منجر به قطع برق شهر کابل شده است باشندگان پایتخت در تاریکی و بی برقی بسر می برند.

این در حالی است که مرکزگرمی‌های شهر کابل که اکثرا در مکروریان ها فعال است به تاریخ پانزدهم ماه حوت قطع شد و مردم بخاطر گرم کردن منازل در مکروریان ها به جز برق گزینه دیگری ندارند.

مرگزگرمی‌های مکروریان ها همه سال در پانزدهم ماه حوت توقف داده می شود و اما مردم تا گرم شدن هوا، اکثرا برای گرم کردن منازل خود از برق استفاده می کنند که در نتیجه قطع لین ها در سال جاری مردم مجبور شده شب ها را در تاریکی و روز ها را در منازل سرد سپری کنند.

XS
SM
MD
LG