لینک های دسترسی

Breaking News

فرار ده ها هزار تن از بیم درگیری میان سودان شمالی و جنوبی


ده ها هزار نفر از باشندگان مناطق سرحدی میان سودان شمالی و سودان جنوبی، به سبب جنگ شدیدی بین نیرو های دو کشور، در حال فرار از خانه های شان هستند.

مأمورین حقوق بشر هوشدار می دهند که خشونت به طور روز افزون، به وخامت می گراید.

مقامات ملل متحد در ژنیو میگویند، حدود چهل هزار نفر، که دو بر سه نفوس شهر کادوگلی را تشکیل میدهند، آن شهر را ترک گفته اند. بر علاوه، جاده ها مسدود گردیده ومانع رسیدن کمک های بشردوستانه به منطقه گردیده است.

XS
SM
MD
LG