لینک های دسترسی

کشته شدن دو خبرنگار غربی در شهر حمص سوریه


بسما کودامدی عضو شورای ملی مخالفین سوریه (طرف چپ)

نیرو های امنیتی سوریه روز سه شنبه، در یک یورش بر روستا های شمال حمص و حملات مسلسل توپخانه یی بر این شهر، شصت و سه تن را کشتند.

در میان کشته شدگان مری کولفین، خبرنگار امریکایی روزنامۀ سندی تایمز برتانیا و ریمی اوچلیک، عکاس فرانسوی نیز شامل اند. بر اساس گزارشات چندین خبرنگار دیگر زخمی شده اند.

بسمه کودامی، یک عضور شورای ملی مخالفین سوریه گفت که خبرنگاران توسط نیرو های حکومتی هدف قرار گرفتند. وی می گوید: " امروز، یگانه شاهد در محل، خبرنگاران خارجی و ساکنین ناچار محل اند که به خاطر پوشش حقایق به رسانه ها رجوع می کنند. پس انگیزه یی وجود ندارد که بر یک خبرنگار آتش باری شود. بنا بر این به احتمال زیاد افراد وابسته به رژیم که در تلاش ترساندن خبرنگاران در حمص اند، این کار را کرده اند."

شمار دقیق تلفات به گونۀ مستقل تایید شده نمی تواند زیرا خطوط تلیفون قطع شده و حکومت سوریه فعالیت رسانه های خارجی را محدود ساخته است.

در همین حال کمیتۀ صلیب سرخ، فعالین حقوق بشر و روسیه که یکی از متحدین دمشق است، خواهان آتش بس برای رسانیدن کمک های اولیه شده اند.

XS
SM
MD
LG