لینک های دسترسی

هلاکت دو تن توسط طرفداران رئیس جمهور اسد


هلاکت دو تن توسط طرفداران رئیس جمهور اسد

فعالین حقوق بشر در سوریه میگویند حامیان بشار الاسد رئیس جمهور سوریه دو نفر را به ضرب گلوله هلاک و چهار تن دیگر را مجروح نمودند.

این اقدام بعد از آن صورت گرفت که آقای اسد از سرکوبی احتجاج کنندگان دفاع نمود و اذعان داشت که انتقادات غرب به او هیچ اهمیتی ندارد.

سازمان ناظر حقوق بشر سوریه در لندن خبر داد که هلاکت دو تن به روز دوشنبه در شهر حما صورت گرفت.

شورای امنیت ملل متحد روز دوشنبه جلسۀ ویژۀ را به درخواست ۲۴ عضو آن برگزار میکند تا خشونت جاری را در سوریه مورد بررسی قرار دهد.

XS
SM
MD
LG