لینک های دسترسی

هشدار منشی اتحادیۀ عرب از آغاز جنگ داخلی در سوریه


آرشیف: نبیل العربی در نشست اتحادیۀ عرب

منشی عمومی اتحادیۀ عرب به روز جمعه، در حالی که هزاران تن از سوری ها به حمایت از یک گروه مسلح یاغی به جاده ها بر آمده بودند، هوشدار داد که سوریه شاید در حال حرکت به طرف یک جنگ داخلی باشد.

نبیل العربی منشی عمومی اتحادیۀ عرب این نکته را در مصاحبه با اسوشیتد پرس و یک تلویزیون مصری ابراز داشت. در سوریه امروز تعدادی مظاهره کنندگان از سپاه سوریۀ آزاد که گروه عمدتاً متشکل از سربازان سابق می باشد، حمایت شان را ابراز داشتند.

فعالان میگویند، حدود بیست هزار نفر در شهرک اریحا در شمالغرب ادلیب جمع شدند که عساکر حکومتی بر آنان گلوله باری کرده و حد اقل یک تن آنها را کشتند.

XS
SM
MD
LG