لینک های دسترسی

Breaking News

نظامیان سوری در ٢٥ کیلومتری سرحد ترکیه رسیده اند


از ماه اگست سال ٢٠١٣ بدینسو برای اولین بار نیروهای وفادار به بشارالاسد، رئیس جمهور سوریه در ٢٥ کیلو متری سرحد ترکیه در شمال سوریه رسیده اند.

به گفته ای فعالین و قوماندان نیروهای شورشی مخالف بشارالاسد این نظامیان تلاش میکنند به کمک بمبارد هوایی روسیه په پیشروی شان ادامه دهند.

مقامات ترکي هشدار داده اند که حملات هوایي بیست و چهارساعته روسیه و نبرد شدید میان نظامیان سوری و مخالفین ممکن منجر به فرار بیش از ٦٠٠ هزار پناهجوی سوری دیگر در امتداد سرحد ان کشور شود.

مردم سوریه که از بمباران هوایي روسیه و جنگ میان نظامیان رژیم بشار الاسد و شورشیان فرار میکنند، بطور چشمگیری در امتداد سرحدات ترکیه جمع شده اند.

به روز سه شنبه در حالیکه سرحد ترکیه هنوز هم مسدود بوده و هزاران پناهجو منتظر ورود به ترکیه اند، کمک های بشردوستانه از ترکیه وارد سوریه شد.

لاری های مملو از کمکهای اولیه از منطقه سرحدی کلس ترکیه گذشته وارد شمال سوریه شد.

اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد از ترکیه تقاضا کرده اند که سرحداتش را به روی پناهجویان سوری بگشاید، اما نعمان کرتلموس، معاون صدارعظم ترکیه تکرار کرد که اولویت ترکیه نگهداری پناهجویان در محدوده سرحدات و فراهم اوردن کمک به انها در ان محل است.

احمد داود اوغلو صدراعظم ترکیه در مورد پناهجویان سوری در امتداد سرحد ترکیه گفت؛

"حدود ٣٠ هزار سوری در یک منطقه نزدیک سرحد ترکیه جمع شده اند. واضح است که مانند همیشه ما په برادران سوری خود کمک میکنیم و انها را در صورت لزوم قبول میکنیم."

حدود ٣٥ هزار سوری در سرحد میان ترکیه و سوریه منتظر گشایش سرحد اند
حدود ٣٥ هزار سوری در سرحد میان ترکیه و سوریه منتظر گشایش سرحد اند

هزارن سوری از بیم حملات حکوت در چند روز گذشته در هوای سرد در سرحدات شمال سوریه ترکیه منتظر ورود به ترکیه اند.

دمشق تهدید کرده در صورتیکه عربستان سعودی و ترکیه برای حمایت از مخالفین عسکر به ان کشور بفرستند، حملات را شدیدتر خواهد ساخت.

جنایت علیه بشریت

انعده سوری هایکه فرار کرده اند، از سردی و گرسنکی رنج میبرند و با مرگ دست و پنجه نرم میکنند. کسانیکه در کشور باقی میمانند با سرنوشت بدتر در زندانهای دولتی روبرو میشوند.

محققان سازمان ملل متحد به روز دوشنبه، حکومت سوریه را متهم کردند که به نابودی گستردۀ افراد توقیف شده در میان افراد ملکی کشور مبادرت ورزیده اند و گفتند که این اقدام به مثابه جنایت علیه بشریت است.

به گفتۀ این محققان که در نتیجه صحبت با بیش از ۶۰۰ بازماندۀ جنگ سوریه و شاهدان شرایط زیست در زندان های این کشور گزارش خود را منتشر کرده اند - حکومت بشارالاسد، رئیس جمهور سوریه، ده ها هزار نفر را تحت بازداشت دارد.

همچنین هزاران تن دیگر در پی دستگیری ناپدید شده اند یا پس از ربوده شدن توسط گروه های مسلح هم اینک مفقود الاثر هستند.

پاولو پنهیرو، رئیس کمیسیون مستقل این تحقیق ملل متحده میگوید؛ "زندانیان به طور معمول شکنجه میشوند و مورد ضرب و شتم قرار میگیرند، انانرا مجبور به زندگی در سلولهای ناپاک و مزدحم زندان با غذا اندک میکند که به ادویه نیز درسرسی ندارند."

تصویر یک مظاهره کننده از شکنجه حکومت اسد با توقیف شدگان
تصویر یک مظاهره کننده از شکنجه حکومت اسد با توقیف شدگان

گزارش محققان سازمان ملل متحد ضمناً حکومت سوریه را متهم می کند که بازداشت شدگان را از شدت گرسنگی به کام مرگ می فرستد یا جراحات و بیماری های آنان را نادیده می پندارند تا آنان سرانجام بمیرند.

XS
SM
MD
LG