لینک های دسترسی

تاجکستان و افغانستان: همکاری های فرهنگی میان دو کشور ناکافی است.


تاجکستان و افغانستان: همکاری های فرهنگی میان دو کشور ناکافی است.

وزیران فرهنگ افغانستان و تاجکستان گفتند اگرچه در پنج سال اخیر تبادل فر­هنگی و هنری و سفرهای هنرمندان افغان به تاجکستان و همین طور هنرمندان تاجیک به افغانستان تا اندازه‌ای افزایش یافته است امّا میزان همکاری های فرهنگی و هنری میان این دو کشور با توجّه به امکانات و ظرفیت های موجوده ناکافی است.

سیّد مخدوم رهین، وزیر فرهنگ و اطلاعات افغانستان که به دعوت همتای تاجیک خود به این کشور آمده است، روز شنبه ١٤ می، با اساتید و دانشجویان و نمونهۀ هنر دانشکدۀ هنر تاجکستان آشنا شد.

آقای رهین گفت که در این اواخر همکاریهای فرهنگی و هنری، بویژه در عرصۀ تیاتر و سینما، میان کشورش و تاجکستان رشد کرده است. وی در صحبت با رادیوی آشنا صدای امریکا گفت "مشترکات ما با تاجکستان اصلاً بینظیر است. شاید در جهان هیچ دو ملتی نباشد، که به اندازۀ ما با هم نزدیک باشد. تا کنون هم همکاریهای فرهنگی بوده، ولی مسلماً در آینده بیشتر میشود."

آقای رهین میگوید، که در این روزها نیز عدّه‌ای از هنرمندان موسیقی و آوازخوانهای افغان به تاجکستان برای شرکت در جشنواره‌های موسیقی آمده‌اند.

به گفتۀ وزیر فرهنگ و اطلاعات افغانستان، در ده سال اخیر مردم افغانستان مشغول احیای هنر و مؤسسات فرهنگی بوده‌اند، که در طول جنگ طولانی صدمات زیادی دیده بودند.

آقای رهین میگوید، که برخی از بخشهای هنری در ده سال اخیر در افغانستان توسعۀ یافته است. ولی هنوز بسیاری از بخشهای فرهنگی نیاز به بهبودی دارند.

یکی از اهداف سفر سید مخدوم رهین، وزیر فرهنگ و اطلاعات افغانستان، به تاجکستان دستیابی به توافقات در زمینۀ تحصیل جوانان افغانستان در موسسات هنری تاجکستان عنوان میشود.

هنرستانهای تاجکستان امکان جلب دانشجویان از افغانستان را دارند

میرزاشاه روخ اسراری، وزیر فرهنگ تاجکستان، نیز میگوید که کشورش علاقمند همکاریهای بیشتر فرهنگی با افغانستان است.

آقای اسراری افزود ما ظرفیتهای خیلی بزرگی برای همکاریها داریم، ولی متأسفانه تا حال از همۀ آنها استفاده خوب نکرده‌ایم. ما میتوانیم در عرصه های مختلف فرهنگی و هنری، از جمله حفظ بناهای یادبود تاریخی، طبع و نشر، حفاظت حقوق مؤلف و سینما همکاریهای تنگاتنگ داشته باشیم.

تاجکستان و افغانستان: همکاری های فرهنگی میان دو کشور ناکافی است.
تاجکستان و افغانستان: همکاری های فرهنگی میان دو کشور ناکافی است.

به گفته آقای اسراری، در سالهای اخیر در برخی از بخشهای فرهنگی و هنری، از جمله تیاتر، میان تاجکستان و افغانستان همکاریهای نظررسی انجام شده است.

وزیر فرهنگ تاجکستان میگوید، که قرار است در آینده حضور دانشجویان افغانستان در هنرستانها و دانشگاههای مربوط به آموزش فرهنگ و موسیقی در تاجکستان نیز افزایش یابد.

در حال حاضر تعدادی از جوانان دانشجو از افغانستان در دانشکده‌ها و هنرستانهای تاجکستان تحصیل میکنند.

در همین حال، به گفته برخی از هنرشناسان در تاجکستان، برگزاری جشنواره های تیاتر و سینما با شرکت هنرمندان افغان در ده سال اخیر در این کشور برای بسیاری از ساکنان امکان آشنایی بیشتر با هنر تیاتر و سینما در کشور جنگ زده افغانستان را داده است.

امّا از سویی دیگر، مسؤولان امور فرهنگی افغانستان در تاجکستان میگو­یند، که فیلمهای بیشتر کارگردانهای تاجیک، که در دو دهه اخیر تهیه شده‌اند، در افغانستان به ندرت نمایش می‌یابند. و از این رو، تماشاچیان افغان از هنر سینمای تاجکستان آشنایی زیادی نداشته است.

انتظار می رود، که در جریان بازدید چهارروزه سیّد مخدوم رهین، وزیر فرهنگ و اطلاعات افغانستان، از تاجکستان و ملاقات وی با مسؤولان فر­هنگی این کشور برخی از مشکلات موجود در همکاریهای فر­هنگی میان این دو کشور، از جمله تبادل فیلم ها، نیز بررسی شود.

قرار است، در پایان سفر آقای رهین، با میرزاشاهروخ اسراری، وزیر فرهنگ تاجکستان، یک سند همکاری در زمینه‌های مختلف، از جمله تحصیل جوانان افغانستان در هنرستانهای این کشور، به امضا برسد.

XS
SM
MD
LG