لینک های دسترسی

توقف امتیاز ٢٠ درصدی انتقال مال التجاره افغان ها از تاجکستان


نمایندگی تجارت افغانستان درتاجکستان مدعی است آن کشور به طوریک جانبه قیمت تعرفه ترانزیتی را بلند برده است.

شرکت راه آهن تاجکستان به دلیل مشکلات اقتصادی امتیاز ٢٠ درصدی را برای انتقال کالا تجارتی ازطریق راه آهن آن کشور به افغانستان انتقال داده می شد حذف کرده است.

گزارش احمد شاه کامل زاده، خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا در دوشنبه را بشنوید.

درنتیجه حذف این تعرفه قیمت هر کالای ترانزیتی شش دالر امریکایی افزایش می یابد. مقامات افغان خواسته اند تا در خصوص بلندبردن تعرفه ترانزیت تجدید نظر شود.

عمرصحرایی، رئیس بخش تجارت سفارت افغانستان در دوشنبه، پایتخت تاجکستان گفت جانب افغانستان تاکنون پاسخ جانب تاجکستان را دریافت نکرده است.

نمایندگی تجارت افغانستان درتاجکستان مدعی است آن کشور به طوریک جانبه قیمت تعرفه ترانزیتی را بلند برده است.

XS
SM
MD
LG