لینک های دسترسی

Breaking News

مسدودی فیس بوک و چندین ویب سایت منتقد حکومت در تاجکستان


سازمان برای امنیت و همکاری دراروپا از تاجیکستان خواسته است تا مسدودی شبکه اجتماعی انترنتی فیس بوک و چندین ویب سایت به لسان روسی را پایان دهند.

صفحات انترنتی مسدود شده مطالب انتقادی از امام علی رحمان، رهبر دیرپای تاجکستان را نشر می کردند.

تاجکستان یک جمهوری شوروی سابق بود. امام علی رحمان بر این کشور مسلمان با نفوس 7.5 ملیون نفری با دستان محکم از سال 1992 تاکنون حاکم است.

اگرچه حکومت رئیس جمهور رحمان رفتار آزادانه تری به مطبوعات به نسبت کشورهای سرکوب گر منطقه یی همسایه مثل ازبکستان وترکمنستان از خود نشان داده است، انتقاد از رئیس جمهور رحمان برای رسانه های داخلی ممنوع است. دستیابی مردم آن کشور به ویب سایت ها به تاریخ دوم ماه مارچ یعنی شش روز قبل مسدود شد.

به نظر تحلیلگران، یکی از علل اقدام عاجل حکومت تاجکستان می‌تواند جلوگیری از پخش این سند باشد.

مرت ممدشاهوف، سردبیر نشریة اشیاپلاس است.

او می گوید "من فکر می‌کنم، که به احتمال زیاد، این اقدام وبسته به نشر همان مطلب در ویب سایت Zvezda.ru است. باید ببینیم، که حکومت در مقابل چه واکنشی می‌کند. زیرا در سند منتشره موارد ضد قانون اساسی و دعوت به تعقیب سیاسی موجود است. نشر این سند به شدت اعتبار حکومت تاجیکستان را کاسته می‌کند."

امّا برخی از تحلیلگران دیگر می‌گویند، که فعال شدن شخصیتهای مختلف و گروههای سیاسی در شبکة اجتماعی فیس بوک از مدتها به این سو، باعث نگرانی مقامات تاجکستان بوده است و اتّفاق مذکور بهانه‌ای بیشتر برای شتاب بخشیدن به اقدام قطع دسترسی به فیس بوک شد.

ظفر عبولاهوف، تحلیلگر تاجیک می‌گوید، این تلاش حکومت جلوگیری از مکالمة گروههای گوناگون مخالف در اینترنت است. زیرا شبکه‌های اجتماعی میدان گفتگوی گروههای مختلف سیاسی و پیشوایان آنها شده است، که در خارج از کشور به سر می‌برند. و گذشته از این، برای بار اوّل در شبکه‌های اینترنتی طرح قانون ‌انداز تاجیکستان مورد بحث قرار گرفته است.

او گفت: "برخی تحلیلگران در این هفته نوشتند، که آسیای مرکزی در نوبت انقلابهای عربی قرار دارد. و شاید به منظور پیشگیری از حادثه، مقامات دست به کار شدند. امّا در هر صورت، این اقدام جامعه را بیشتر رادیکال و به حکومت بدبین می‌کند."

دونیا میجاتوویچ نماینده سازمان برای امنیت وهمکاری در اروپا در بخش آزادی مطبوعات در تقاضای خویش از حکومت تاجکستان اظهار امیدواری کرده است گفته است انترنت باید وسیله عموم برای بحث وبیان آزاد نظرات باز باشد.

او گفت نامه یی به وزیرخارجه تاجکستان به تاریخ پنجم ماه مارچ فرستاده است و اظهار امیدواری کرده که بدون تاخیر مسدودی فیس بوک و چهار ویب سایت انترنتی برطرف شود.

وزیرخارجه تاجکستان از اظهارنظر درمورد بیانیه این سازمان خودداری کرد.

محبوبیت فیسبوک درتاجکستان با دوبرابر شدن رقم کاربران آن در سال گذشته که به 26 هزار نفر رسید سیرصعودی داشته است.

XS
SM
MD
LG