لینک های دسترسی

Breaking News

طالبان از سازمان‌های امدادرسان مالیه می‌گیرند


طالبان که در ساحات زیر کنترول شان از مردم مالیه، عشر و زکات جمع‌آوری می‌کنند، اکنون یک گام دیگر فراتر رفته و از موسسات غیردولتی به شمول سازمان‌های امدادرسان و ماین‌روب نیز مالیه گرفته و فعالیت‌های این موسسات را نظارت می‌کنند.

ژنیفر گلاس، خبرنگاری که برای چندین رسانه خارجی از کابل کار می کند، در گزارشی به سی بی سی کانادا نوشته است که طالبان از تمام موسسات خواسته اند که نزد این گروه ثبت و راجستر شوند و جزئیات پروژه و امور مالی شانرا گزارش دهند.

یک گزارش انستیتیوت برون مرزی که در ماه جولای سال روان نشر شد نیز به جزئیات تحول طالبان از یک گروه شورشی، مهاجم و اخلالگر به یک "حکومت منتظر" پرداخته است.

بر بنیاد این گزارش طالبان محصول صرفیۀ برق را در کم از کم هفت ولایت جمع آوری کرده و نیز بر بخش‌های صحت، آموزش و عدلی و قضایی در ساحات زیر ادارۀ شان، نفوذ دارند تا خود را به مردم به صفت "حکومت" بنمایانند.

پتریک فروچت، مسوول برنامۀ ماین‌روبی ملل متحد به شبکۀ نشراتی کانادا (CBC) گفته است که سر فرو ننهادن به خواست طالبان، تهدید بدون چون و چرا را متوجه انجوها می‌کند.

آقای فروچت گفته است که اکنون فعالیت تیم‌های ماین‌روب ملل متحد در ساحات غربی، شرقی و جنوبی افغانستان که زیر سلطۀ طالبان است، متوقف شده است.

شماری از انجوهایی که در ساحات زیر کنترول طالبان فعالیت دارند مدعی اند که برای آن کلینیک‌های طالبان وسایل و تجهیزات خریداری کرده و یا هم کارمندان خود را بنا به سفارش طالبان به کار گماشته اند.

رسمیت یافتن مقررات طالبان بر موسسات امدادرسان غیردولتی، به گزارش شبکۀ خبری سی بی سی، عرصه را برای کار این سازمان‌ها تنگ ساخته است و شماری از موسسات فعالیت خود را در ساحات زیر ادارۀ طالبان محدود کرده اند.

XS
SM
MD
LG