لینک های دسترسی

Breaking News

دستور طالبان به فروشگاه‌های لباس زنانه: صورت گدی‌ها را بپوشانید


وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به مالکین فروشگاه‌های لباس زنانه دستور داده اند که صورت گدی‌ها (مانکن‌های) نمایش لباس را با پارچه‌های المونیمی یا خریطه‌های پلاستیک‌ سیاه رنگ بپوشانند.

به دوکانداران گفته شده است که از مقابل فروشگاه‌های شان تصاویر و گدی‌ها را بردارند یا سرهای گدی‌ها را بکنند. طالبان این دستور را بر اساس تفسیری که از آموزه های اسلام در مورد مجسمه‌ها و تصاویر دارند و این همه را با بت‌پرستی مقایسه می‌کنند، صادر کرده اند.

مغازه‌داران می‌گویند که این تصمیم طالبان بر کار و بار آنان تاثیرات منفی برجا می‌گذارد.

عبدالصمد‌، یکی از دوکاندان در شهر کابل گفت: م"ا این گدی ها را عبادت نمی‌کنیم، نه هم بت‌پرستیم که مجسمه‌ها را عبادت کنیم. وقتی که گفتند که این‌ها را بردارید خیلی جگرخون شدم. حالی شرایط همین قسم آمده است، هر چه که این‌ها می‌گویند باید انجام دهیم. اگر به برداشتن گدی‌ها وضعیت افغانستان بهبود می‌یابد حاضرم همین اکنون همه‌ آنرا به آتش بکشم."

در آغاز طالبان دستور داده بودند که این گدی‌ها باید از بین برده شوند، اما پس از آن که دوکانداران شکایت کردند که بدون آن نمی‌توانند لباس‌ها را نمایش بدهند، طالبان دستور شان را تغییر دادند، اما شرط گذاشتند که باید سرها و صورت‌های این گدی‌ها باید پوشانیده شود.

مسلم رحیمی، دوکاندار دیگری در شهر کابل گفت: "زمانی که امر به معروف به کار آغاز کرد، یکی دوبار آمدند و من برای آنان گفتم که این اقدام آن سودی ندارد. اما آنان تاکید کردند که باید صورت‌های گدی را بپوشانیم...این اقدام بر کار و بار ما تاثیر منفی گذاشته است."

در بازار لیسه مریم در شمال شهر کابل مغازه‌داران در پی یافتن راه حل به این مشکل اند، اما مجبور اند دستور طالبان را عملی کنند.

زین الدین معروف، خیاط لباس زنانه گفت: "کارمندان امر به معروف حوزه دهم آمدند و از من خواستند تا کم از کم سر گدی‌ها را با خریطۀ پلاستیکی بپوشانم. با وجود آنکه این موضوع برایم خنده آور بود، به شاگردم ۳۰ افغانی دادم تا خریطه آورده و بر سر گدی‌ها گره بزند. این کار بی معنی است. بلی بر کار ما تاثیر گذاشته است و نمی‌توانیم کار خود را نشان بدهیم."

پیش از تسلط دوباره بر افغانستان، طالبان تعهد کرده بودند که مانند حاکمیت قبلی این گروه قوانین سخت‌گیرانۀ اجتماعی را تطبیق نخواهند کرد، اما از رویکردهای طالبان در نزدیک به یک و نیم سال گذشته بر می‌آید که این گروه بار دیگر به اعمال قوانین سختگیرانه رو آورده اند.

XS
SM
MD
LG