لینک های دسترسی

Breaking News

طالبان مکاتب پسران را بازگشایی می‌کنند، در مورد دختران چیزی نگفته اند 


وزارت معارف طالبان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که مکاتب پسران را سر از روز شنبه ۱۸ سپتمبر (۲۷ سنبله) بازگشایی می‌کند، اما در مورد مکاتب دختران چیزی نگفته است.

بیش از یک ماه پس از آن که گروه طالبان کنترول افغانستان را به دست گرفت، اکثر تاسیسات تحصیلی مسدود باقی مانده اند.

در شماری از مکاتبی خصوصی که توانسته اند فعالیت کنند، دختران تا صنف ششم به دروس شان ادامه داده اند و زنان محصل در صنوف پوهنتون‌ها نیز حضور یافتند، اما مکاتب لیسه به روی دختران مسدود باقی مانده است.

مقامات طالبان گفته اند که پالیسی‌های حکومت گذشتهٔ شان را تکرار نخواهند کرد؛ رژیمی که تعلیم و تحصیل دختران را منع کرده بود. این گروه تعهد کرده است که دختران می‌توانند به تحصیلات شان در صنوف جدا شده ادامه دهند.

مولوی عبدالباقی حقانی روز یک‌شنبه ۱۲ سپتمبر (۲۱ سنبله) گفت که تا یک هفتۀ دیگر، پس از فراهم کردن زمینۀ برگزاری صنوف جداگانۀ دختران و پسران، دروس پوهنتون‌های دولتی آغاز خواهد شد.

هفتۀ گذشته اکثر پوهنتون‌های خصوصی افغانستان صنوف درسی شان را از سر گرفتند، اما میان صفوف محصلان دختر و پسر پرده کشیده بودند.

با آنهم، در اعلامیهٔ امروزی وزارت معارف طالبان، در مورد دختران هیچ ذکری نشده و فقط گفته شده است که تمام استادان و شاگردان ذکور می‌توانند سر از فردا به دروس شان حاضر شوند.

شماری به این باور اند که مقررات جدید طالبان یکبار دیگر زنان و دختران را از ادامۀ تحصیل محروم خواهد کرد، زیرا مراکز آموزشی و پوهنتون‌های افغانستان، منابع کافی، از صنوف درسی گرفته تا آموزگاران زن را در اختیار ندارد تا صنوف دختران و پسران را از هم جدا کند.

XS
SM
MD
LG