لینک های دسترسی

Breaking News

بازگشایی پوهنتون‌ها در افغانستان؛ صنوف پرده دار میان محصلان پسر و دختر


پس از مسلط شدن طالبان در افغانستان، محصلان در سرتاسر آن کشور برای بار نخست به صنوف درسی حاضر شدند و در برخی مراکز آموزشی میان چوکی‌های دختران و پسران در وسط صنف پرده کشیده شده است.

حضور دختران در این مراکز از سوی کمک کنندگان غربی که ادامۀ مساعدت‌های حیاتی به افغانستان و نیز به رسمیت شناختن طالبان را به عملکرد آن گروه به ویژه در زمینۀ حقوق زنان و دختران منوط ساخته اند، از نزدیک دنبال خواهد شد.

طالبان در زمان حاکمیت خود بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ زنان و دختران را از رفتن به پوهنتون و کار کردن در ادارات منع کرده بودند. این گروه در هفته‌های اخیر اطمینان داده اند که به حقوق زنان بر مبنای قوانین اسلامی احترام خواهند گذاشت، اما تا هنوز روشن نیست که در عمل چه خواهد کرد.

خبرگزاری رویترز از قول محصلان و استادان در پوهنتون‌های شهرهای بزرگ چون کابل، قندهار و هرات گزارش داده است که صفوف محصلان دختر از پسران هم صنفی شان در داخل عین صنف، توسط پرده از هم جدا شده است.

انجیلا محصل پوهنتون کابل به خبرگزاری رویترز گفته است که آویختن پرده در درون صنف برایش "غیرقابل قبول" است. او به خبرگزاری رویترز گفته است که پس از وارد شدن به صنف برایش حس عجیبی دست داده است که گویا "تدریجاً به ۲۰ سال پیش" برگردانده خواهد شد.

انجیلا می‌گوید که حتا پیش از مسلط شدن طالبان بر افغانستان، محصلان دختر و پسر در پوهنتون‌ها جدا از هم می‌نشستند، اما به گفتۀ وی صنف‌ها با کدام مانعۀ فزیکی از هم جدا نبود.

طالبان هفتۀ گذشته گفتند که دروس مراکز آموزشی باید از سر گرفته شود، اما به گفتۀ آن گروه محصلان پسر و دختر باید از همه جدا شوند.

یک مقام ارشد طالبان به خبرگزاری رویترز گفته است که با توجه به کمبود امکانات و نبود ظرفیت برای راه اندازی صنف‌های جداگانه برای پسران و دختران، گذاشتن پرده میان محصلان پسر و دختر در مراکز آموزشی کاملاً قابل قبول است.

عکس‌هایی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده است که نشان می‌دهد بخش پسران و دختران در یک صنف درسی در پوهنتون ابن سینا توسط یک پردۀ خاکستری رنگ از هم جدا شده است.

با اینحال، روشن نیست که آیا بر اساس رهنمایی طالبان در صنف‌های درسی پرده آویزان شده است، یا دلیل دیگری. شماری از استادان پوهنتون‌ها گفته اند که هنوز هم سردرگم اند که مقررات طالبان برای صنوف درسی محصلان پسر و دختر چگونه است.

یک استاد ژورنالیزم در پوهنتون هرات به خبرگزاری رویترز گفته است که شخصاً تصمیم گرفته است تا وقت صنف درسی را به دو نیمه تقسیم کند و در نصف آن به پسران و در نیمۀ دیگر به دختران تدریس کند.

این استاد پوهنتون هرات گفته است که از جمع ۱۲۰ محصل صنف وی، فقط یک چهارم آنان روز دوشنبه در صنوف درسی حاضر بودند و کسانی‌هم که به درس آمده بودند، مضطرب به نظر می‌رسیدند.

شیر اعظم، استاد یکی از پوهنتون‌های خصوصی در کابل گفته است که ادارۀ پوهنتون به استادان گزینه داده است که یا صنوف دختران و پسران جداگانه برگزار شود یا هم اگر همزمان می‌باشد باید بین صفوف دختران و پسران پرده یا تخته گرفته شود.

آقای اعظم همچنان با اشاره به بحران اقتصادی که پس از پیروزی طالبان در افغانستان حکم فرما شده است، از آیندۀ حضور محصلان نگرانی دارد. او به خبرگزاری رویترز گفته است: "نمی‌دانم چه تعداد محصلان به پوهنتون برخواهند گشت، زیرا مشکلات اقتصادی وجود دارد و شماری از محصلان عضو خانواده‌هایی اند که مدرک عایداتی خود را از دست داده اند."

XS
SM
MD
LG