لینک های دسترسی

Breaking News

پروژۀ گاز 'تاپی' منظور گردید


هند و پاکستان توافقنامۀ تجارتی گاز طبیعی را با ترکمنستان به امضأ رسانیدند که زمینه برای اعمار پایپلاین آن از طریق افغانستان مساعد گردید.

مقامات ارشد هند و پاکستان به ترکمنستان سفر کرده بودند تا توافقنامۀ فروشات گاز را روز چهارشنبه با همتا های شان در آن کشور به امضأ برسانند.

به اساس این توافقنامه، ترکمنستان روزانه 90 میلیون مکعب گاز طبیعی را از طریق یک پایپلاین – که از افغانستان، پاکستان و هند می گذرد – انتقال خواهد داد.

مقادیر زیاد گاز وارداتی این پروژه نیازمندی های رو به افزایش انرژی را در هند و پاکستان پوره می کند که تخمین زده می شود تا سال 2030 دو برابر گردد. متباقی آن در افغانستان استفاده می شود تا کمبود انرژی آن کشور نیز تأمین شود.

بانک انکشاف آسیایی طی یک دهۀ گذشته نقش عمدۀ را در هماهنگی و تسهیل این پروژه بین چهار کشور داشته است. وارنر لیپچ، مسئول بانک آسیای در پاکستان معاملۀ روز چهارشنبه را فصل تازه در روابط منطقه یی خواند.

قمر زمان کائره، وزیر اطلاعات پاکستان به صدای امریکا گفت که کشور او عقد قرارداد مسما به "تاپی" را استقبال می کند زیرا به آنها این پروژه مانند رویا بوده است. کائره همچنان موافقه کرد که این پروژه صلح و ثبات منطقوی را ترویج می دهد.

سوران سنگ، استاد روابط بین المللی در پوهنتون جواهرلعلنهرو می گوید باوجود فراز و نشیب ها در روابط چهار کشور، عقد این قرار داد اهمیت انرژی را در منطقه بازتاب می دهد.

مفکورۀ پایپلاین 1800 کیلومتری در اوایل دهۀ 90 میلادی مطرح شده بود، اما جنگ داخلی افغانستان مانع عملی شدن آن گردید. توقع می رود که این پروژه به مصرف 7.6 میلیارد دالر ظرف پنج سال تکمیل شود.

عاصم حسین، وزیر امور نفت پاکستان در صحبت با صدای امریکا، گزارش های را رد کرد که گویا ایالات متحده به خاطر انزوای ایران خواستار لغو این پروژه شده بود. او فشار ایالات متحده را غیر مرتبط عنوان کرد و گفت که اسلام آباد هر گزینۀ را مورد غور قرار می دهد تا ضروریات انرژی آن کشور پوره شود.

XS
SM
MD
LG