لینک های دسترسی

Breaking News

توبرکلوز از ۳۳ کشور ریشه کن می شود


محو توبرکلوز به هماهنگی زیاد تلاش های جهانی نیاز دارد

کمتر از ۱۰۰ مورد بیماری توبرکلوز یا سل، سالانه در هر میلیون نفر در ۳۳ کشور و قلمرو به شمول اردن، امارات متحده عرب، مالتا و کناره غربی و غزه گزارش شده است . این وضعیت عامل ۱۵۵ هزار عفونت جدید و ۱۰۰۰ مورد مرگ و میر در سال است.

مقام های صحی جهان در جریان همین هفته در روم دیدار می کنند تا چارچوب جدیدی را برای هماهنگی تلاش ها به هدف کاهش میزان توبرکلوز ، سالانه به کمتر از ۱۰ مورد جدید در هر میلیون نفر تا سال ۲۰۳۵ شکل دهند.

هدف نهایی این برنامه، ریشه کن سازی این بیماری تا سال ۲۰۵۰ در آن کشور ها است. سازمان جهانی صحت سالانه محو کمتر از یک مورد جدید را در هر میلیون نفر تعیین کرده است.

جیوانی بپتیستا میگلیوری، یک مسوول سازمان جهانی صحت در بخش توبرکلوز و بیماری های شش می گوید که در ساحات متعدد برنامۀ کنترول توبرکلوز، به هماهنگی فوق العاده نیاز است.

میگلیوری گفت که این ساحات کلیدی شامل افزایش بودجه برای نظارت از عفونت فعال و غیرفعال توبرکلوز در گروه هایی که با خطر روبرو اند، مانند افراد مبتلا به اچ ای وی، جوامع فقیر و مهاجرین می باشد.

این مقام سازمان جهانی صحت می گوید که برعلاوه، حکومات باید در بخش تحقیقات توبرکلوز بر ابزار جدید سرمایه گذاری کنند تا توبرکلوز به شمول اشکال مقاوم در برابر چندین دوای این بیماری به سرعت تشخصی و درمان شود.

میگلیوری می گوید که این اقدام، انگیزۀ قوی برای کشور هایی می دهد که در زمینۀ ریشه کن کردن بیماری توبرکلوز تلاش جدی ندارند.

به گفتۀ میگلیوری مطالعات نشان داده است که پیشگیری و درمان توبرکلوز ارزانتر است، زیرا به گفتۀ وی هزینه هایی را که توبرکلوز بر جامعه اعمال می کند، گزافتر از هزینۀ است که برای جلوگیری آن صرف می شود.

میگلیوری می گوید که فشار های تازه بخاطر محو بیماری توبرکلوز ضرور است تا این بیماری قابل پیشگیری و درمان در کشور هایی که به پیمانۀ اندک زیر بار آن است، دوباره شایع نشود.

XS
SM
MD
LG