لینک های دسترسی

Breaking News

کاهش مؤثریت انتی بیوتیک ها در جهان


سازمان جهانی صحت با نشر هشداریه یی اعلام داشت، جهان در مرحلۀ قرار گرفته است که برخی از انتی بیوتیک ها همانند گذشته بالای بکتریا های معمولی مانند گذشته تأثیرگذار نمی باشد.

باکتریا ها، موجودات زندۀ کوچک اند که برخی از آنان همانند باکتریای موجود در ماست، به جسم انسان مفید است. اما برخی دیگر، همانند آنهاییکه امراض کولرا و یا هم توبرکلوز را در نزد انسان ایجاد می کند، کشنده اند.

پیش از نشر گزارش سازمان جهانی صحت، مرکز کنترول و وقایۀ امراض ایالات متحده گزارش داد که بعضی از باکتریا ها دیگر مانند گذشته در برابر انتی بیوتیک ها پاسخ نمی دهند.

لوری هیکس، از مرکز کنترول و وقایۀ امراض می گوید که بیش از دو میلیون مورد مقاوم در برابر دوا ها را شاهد بوده اند.

داکتر هیکس می گوید "ما در هر سال تنها در ایالات متحده، شاهد بیش از دو میلیون واقعۀ مقاومت باکتریاها در برابر انتی بیوتیک ها بوده ایم. بیست و سه هزار این واقعات به مرگ انجامیده است."

او به سایر داکتران تجویز می کند که مشکل ایجاد مقاومت باکتریا ها در برابر انتی بیوتیک، یک مشکل بزرگی بوده و مریضان باید آگاه باشند که انتی بیوتیک ها بر انتانات ویروسی تاثیر گذار نمی باشد.

مقاومت در برابر انتی بیوتیک ها، از پیش، شیوۀ تداوی را در شفاخانه های همانند جانس هاپکینز شهر بالتیمور امریکا، تغیر داده است.

دقت بیشتر در تجویز انتی بیوتیکها

داکتران طب، اکنون بیشتر از پیش در استفاده از انتی بیوتیک ها محتاط اند. آنان برنامه های تداوی را بازنگری می کنند تا ببیند که آیا مریضان انتی بیوتیک مثمر و درست را با مقدار معیینۀ آن می گیرند یا خیر.

داکتر تریش پیرل، از شفاخانۀ جانس هاپکینز می گوید "امروز با استفاده از انتی بیوتیک ها و مشاهدۀ مقاومت باکتریا ها در برابر آن، به یکبارگی این تصور در ذهن انسان خطور می کند که در عصر پنجاه، هفتاد و هشتاد سال پیش قرار دارید که اصلاً انتی بیوتیکی وجود نداشت."

در شفاخانۀ مریلند، داکتران شیوۀ تداوی مریضان را در بخش مراقبت های جدی، تغییر داده اند.

MRSA انتان مقاوم در برابر انتی بیوتیک است که به آسانی در داخل بخش های مراقبت جدی شفاخانه ها پخش می شود و می تواند مرگبار هم باشد.

داکتر انتونی هاریس، با انجام پژوهشی خواست دریابد که آیا کارمندان صحی بخش مراقبت های جدی می توانند با پوشیدن ماسک و دستکش، رقم مبتلایان را کاهش دهند یا خیر.

او می گوید "پوشیدن کلاه، ماسک و دستکش، باعث کاهش قابل ملاحظۀ کسب انتان مرسا در نزد کارمندان بخش مراقبت های جدی شفاخانه ها می گردد. این کار رقم ابتلا به این انتان مقاوم در برابر انتی بیوتیک را چهل درصد کاهش می دهد."

داکتر پیرل می گوید که برای انجام تحقیقات پول نیاز است، پس کارمندان صحی می توانند درک کنند که این موجودات زنده چگونه در محیط پخش می گردد. دوا های جدیدی باید تولید شود تا جای دوا های را بگیرد که دیگر بالای باکتریا ها کارگر نمی افتد. در ضمن، سطح آگاهی بیماران نیز باید بلند برده شود.

راه های حل این معضل باید به سرعت یافت شود چون سازمان جهانی صحت هشدار می دهد که مقاومت در برابر انتی بیوتیک ها یک مشکل نهایت جدی است که دست آورد های طبابت عصری را تهدید می کند.

XS
SM
MD
LG