لینک های دسترسی

Breaking News

احتمال گسترش نوع مقاوم توبرکلوز در جهان


سازمان جهانی صحت و صندوق جهانی پول برای مبارزه با ایدز، توبرکلوز و ملاریا به روز دوشنبه گفت که انواع توبرکلوز مقاوم در برابر دوا های مختلف باعث تهدید شده و احتمال دارد که به گونه گسترده شیوع یابد.

سازمان های مختلف جهانی در پی به دست آوردن هزینه برای زدودن این بیماری مرگبار ساری استند. رسیدگی به بیماری همه گیر توبرکلوز تا سال ۲۰۱۵ یکی از اهداف برنامۀ انکشافی هزارساله یی است که کشور های عضو ملل متحد بر آن توافق کرده اند.

از سال ۲۰۰۶ به این سو، سالانه شمار موارد توبرکلوز کاهش یافته و مرگ و میر ناشی از این بیماری در این روال، تا سال ۲۰۱۵ حدود ۵۰ در صد کاهش خواهد یافت.

اما به اساس آمار سازمان جهانی صحت در سال ۲۰۱۱ تا حال ۷.۸ میلیون مورد جدید توبرکلوز ثبت شده و ۱.۴ میلیون دیگر پس از مصاب شدن به این بیمار جان باخته اند.

انواع توبرکلوز هایی که در مقابل دوا های مختلف مقاوم اند، به یک تهدید روزافزون مبدل شده است.

کندی در جلوگیری بیماری

ماریو راویگلیونی، رئیس بخش جلوگیری توبرکلوز سازمان جهانی صحت می گوید که در موارد مرگ و میر افراد مصاب به توبرکلوز دو در صد کاهش رونما شده است. او این کاهش را به مثابۀ یک فال نیک تلقی می کند.

اما راویگلیونی می افزاید که پیشرفت دراین راستا کند است و به گفتۀ وی "شاهد نشانه هایی از کاهش سریع سال به سال واقعات توبرکلوز نیستیم."

اروپای غربی و افریقا دو منطقۀ است که تا حال مطابق به پلان سال ۲۰۱۵ در واقعات توبرکلوز آن کاهش دیده نشده است.

راویگالیونی می گوید که در اروپای غربی و شمال افریقا به گونۀ اوسط در هر ۱۰۰ هزار نفر از پنج الی شش واقعۀ توبرکلوز دیده می شود. اما تعداد قضایا توبرکلوز در افریقا، بیشتر از اروپا است.

دو سازمان مستقر در ژنیف به روز دوشنبه در نشست مطبوعاتی، نیازمندی های فوری را برای مبارزه با بحران توبرکلوز برجسته ساختند.

مقامات این سازمان ها گفتند که برای معالجه و وقایه این مرض، سالانه به ۱.۶ میلیارد دالر بیشتر در بودجۀ بین المللی نیاز است. آنها می گویند که با این رقم، ۱۷ میلیون نفر مصاب به توبرکلوز عادی و مقاوم می تواند معالجه شود و از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ زندگی شش میلیون تن دیگر نجات داده خواهد شد.

راویگلیونی می گوید که در حدود ۶۰ در صد پول پیشنهاد شده برای سازمان جهانی صحت در منطقۀ افریقا اختصاص داده خواهد شد.
XS
SM
MD
LG