لینک های دسترسی

Breaking News

۸۹ درصد افغان‌ها از مذاکره با طالبان حمایت می‌کنند – سروی


نتایج سروی سالانۀ بنیاد آسیا نشان می‌دهد که ۸۹ درصد افغان‌ها از مذاکرات صلح با طالبان حمایت می‌کنند؛ اما ۶۴ درصد آشتی با این گروه را ممکن می‌دانند.

این سروی در نتیجه مصاحبه با ۱۷ هزار و ۸۱۲ زن و مرد در ۳۴ ولایت افغانستان انجام شده و از پاسخ دهندگان در مورد صلح، امنیت، انتخابات و وضعیت اقتصادی پرسیده شده است.

۳۶.۱ درصد اشتراک کنندگان در این سروی گفته اند که کشور به سمت درست در حرکت است و آنان به صلح یا پایان جنگ، بهبود وضعیت امنیتی و بازسازی اشاره کرده اند؛ اما ۵۸.۲ درصد گفته اند که کشور به سمت "نادرست" در حرکت است و آنان به ناامنی، سطح بلند جرایم، وضعیت بد اقتصادی و چگونگی حاکمیت دولت اشاره کرده اند.

بربنیاد این سروی، ۸۹ درصد مردم افغانستان از مذاکرات صلح با طالبان حمایت کرده و ۶۴ درصد آشتی را ممکن دانسته است، اما این سروی نشان می‌دهد که بیش از ۶۵ درصد افغان‌ها حاضر نیستند که قانون اساسی، تحصیلات زنان، کار آنان در بیرون از خانه قربانی مذاکرات صلح شود.

این سروی نشان می‌دهد که زنان بیشتر از مردان نگران پیامد‌های مذاکرات صلح با طالبان اند.

بربنیاد این گزارش، ۷۵ درصد افغان‌ها نگران امنیت جان شان اند که این نگرانی در ارزگان و بادغیس در بالاترین سطح و در پنجشیر و بامیان در پایانترین سطح قرار دارد.

۷۶ درصد اشتراک کنندگان این نظرسنجی در روستاها گفته اند که طالبان برای شان تهدید است؛ اما در شهرها ۵۵ درصد مردم جرایم جنایی را عمده ترین تهدید خوانده اند.

۸۷ درصد اشتراک کنندگان در این نظرسنجی از تحصیلات زنان در مدارس اسلامی و مکاتب ابتداییه و لیسه حمایت کرده اند؛ اما وقتی مساله سفر به خارج از ولایت مربوطه و یا خارج از کشور برای آموزش مطرح شده، این حمایت‌ها کاهش یافته است.

بربنیاد این نظرسنجی، ۷۲ درصد جوانان، بیکاری را عمده ترین مشکل خوانده اند، ۳۹ درصد دسترسی پایین به تحصیل، ۱۹ درصد مشکلات روانی، ۱۵ درصد وضعیت بد اقتصادی و نه درصد جوانان ناامنی را از مشکلات جدی در افغانستان عنوان کرده اند.

از سوی هم نزدیک به ۵۰ درصد مصاحبه شوندگان گفته اند که وضعیت اقتصادی شان بدتر شده است.

XS
SM
MD
LG