لینک های دسترسی

Breaking News

دهلیز هوایی کابل – جِده به زودی به کار آغاز می‌کند


۵۰۰ کیلوگرام زعفران افغانستان به زودی از طریق دهلیز هوایی به عربستان سعودی صادر می‌شود

مشاوریت ریاست جمهوری افغانستان در امور مالی و بانکداری، اعلام کرد که هفتۀ آینده نخستین طیارۀ حامل اموال تجارتی به جِده پرواز می‌کند.

سمیر رسا، مسؤول روابط عامه این مشاوریت، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که تفاهمنامۀ دهلیز هوایی میان افغانستان و عربستان سعودی نُه روز قبل، امضا شده بود.

او افزود: "در نخستین پرواز قرار است که در حدود ۵۰۰ کیلوگرام یعنی نیم تُن زعفران از کابل به شهر جِده انتقال پیدا می‌کند".

به گفتۀ وی، قرار است که هفتۀ آینده تفاهمنامه‌ای دهلیز هوایی با امارات متحده عربی، به ویژه دوبی نیز امضا شود و نخستین طیارۀ حامل اموال تجارتی تاجران افغان به دوبی نیز پرواز کند.

همچنان آقای رسا، از برنامه‌های تازه جهت ایجاد دهلیزهای هوایی خبر داد و گفت: "در حال حاضر ما در مرحلۀ نهایی امضای یک تفاهمنامه با اروپا استیم، که بعد از این حکومت برنامه دارد که نظر به علاقمندی که تاجران نشان دادند، ما می‌توانیم پروازها را از طریق ترکیه به اروپا انجام بدهیم".

پیش از دهلیزهای هوایی افغانستان با هندوستان، قزاقستان و ترکیه ایجاد شده است که تا اکنون صد پرواز اموال تجارتی تاجران افغان به این کشورها منتقل شده است.

میوه تازه، میوه خشک، گیاهان طبی، قالین، پوست و روده اموالی اند که تاجران افغان از طریق دهلیز هوایی هندوستان، قزاقستان و ترکیه صادر کرده اند.

بر بنیاد آمار حکومت، ارزش مجموعی اموال تجارتی صادرشده از طریق این دهلیزهای هوایی تا اکنون به بیش از ۵۱ میلیون دالر امریکایی می‌رسد.

از سوی دیگر، مشاوران امنیت ملی افغانستان و عربستان سعودی روی تطبیق میکانیزم چهارجانبۀ صلح و همکاری صحبت تیلفونی کردند.

بر بنیاد خبرنامه‌ای دفتر مشاور امنیت ملی افغانستان، محمدحنیف اتمر و محمدصالح الغفیلی، در این تماس، تأکید کرده اند که میکانیزم چهارجانبۀ تشکیل‌شده برای ثبات افغانستان و منطقه مهم است.

الغفیلی، در جریان این گفتگو از آتش‌بس حکومت در برابر طالبان حمایت کرده است.

XS
SM
MD
LG