لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان دیگر فاسدترین کشور جهان نیست


سازمان بین المللی شفافیت کشور ها را بر اساس دیدگاه شهروندان از موجودیت فساد در کشور شان رده بندی کرده است

سازمان بین المللی شفافیت در گزارش سالانۀ خود ۱۷۵ کشور جهان را از رهگذر انتباه شهروندان از موجودیت فساد بین صفر تا ۱۰۰ رده بندی کرده است. کوریای شمالی، افغانستان و چندین کشور شرق افریقا بار دیگر در میان فاسدترین کشور های جهان قرار گرفت.

در گزارش این سازمان، سومالیا فاسدترین کشور جهان خوانده شده است. سودان، سودان جنوبی، کوریای شمالی و افغانستان با تفاوت اندک در رده های بعدی کشور های آلوده به فساد قرار گرفته اند.

افغانستان با گرفتن ۱۲ نمره و قرار داشتن در ردۀ ۱۷۲ این جدول، نسبت به سال گذشته بهبود اندکی را نشان می دهد. افغانستان سال گذشته با گرفتن ۸ نمره از ۱۰۰ هم ردیف با کوریای شمالی و سومالیا در قعر جدول قرار گرفته بود.

شایان ذکر است که گزارش سازمان بین المللی شفافیت به استناد برداشت شهروندان از موجودیت فساد در کشورشان تهیه شده است، نه بر مبنای موجودیت عینی فساد در جامعه.

در گزارش گفته شده است که فاسدترین کشور های درج این فهرست قوانین ضعیف برای مبارزه بر ضد فساد داشته و اگر قوانینی هم وجود دارد به پیمانۀ بسیار اندک و ناچیز تطبیق می شود.

دنمارک برای سومین سال پیهم از رهگذر نبود فساد در ردۀ نخست این فهرست قرار گرفته است. دو کشور دیگر شمال اروپا و نیوزیلاند به ترتیب پس از دنمارک درج فهرست شده اند. این کشور ها هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی دارای قوانین سختگیرانۀ مهار کنندۀ فساد اند.

ساحل عاج، مصر، اردن، مالی و چندین کشور دیگر بهبود قابل ملاحظۀ را نسبت به گزارش سال های قبل نشان داده اند. اما چین، ترکیه وانگولا از کشور های اند که در گزارش جدید نزول داشته اند. چین با وصف کمپاین سختگیرانۀ مبارزه با فساد از ردۀ ۳۶ فهرست سال گذشته به ردۀ ۴۰ فهرست در گزارش سال روان نزول کرده است.

ایالات متحده با کسب ۷۴ نمره از معیار صد، با دو رده صعود نسبت به سال گذشته در جایگاه ۱۷ این جدول قرار گرفته است. کانادا در ردۀ ۱۰، آلمان در ردۀ ۱۲، بریتانیا در ردۀ ۱۴ و جاپان در ردۀ ۱۵ این جدول قرار گرفته است.

XS
SM
MD
LG