لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان در میان سه فاسدترین دولت جهان


افغانستان و کوریای شمالی، فسادترین دولت در آسیا را دارند
افغانستان با گرفتن ۸ نمره از ۱۰۰، در صدر فهرست دول آلوده به فساد اداری رده بنده شده است.

در حالی که مقامات افغان از تشدید تلاش ها بر ضد فساد اداری حرف می زنند، سازمان شفافیت بین الملل گزارش داده است که افغانستان، سومالیا و کوریای شمالی سه فاسدترین دولت در جهان است.

این سازمان مستقر در برلین (آلمان) هر سال فهرست جهانی فساد اداری را، منتشر می کند. سال گذشته افغانستان در میان ۱۸۲ دولت، چهارمین فسادترین دولت رده بندی شده بود.

در سال جاری این سازمان میزان فساد در ۱۷۴ کشور را به بررسی گرفته است.

دنمارک، فنلند و زیلاند جدید با داشتن کمترین میزان مقایسوی فساد در صدر فهرست (کمترین فساد) قرار گرفته است.

ایران در جایگاه ۱۳۳، پاکستان در ۱۳۹ و تاجکستان در ۱۵۹ رده بندی شده است.

واکنش ها

رده بندی دولت افغانستان بحیث یکی از فاسدترین دول جهان، واکنش های متفاوتی را در قبال داشته است.

وفی الله افتخار، رئیس اداره حمایت از سرمایه گزاری در افغانستان (آیسا)، به رادیو آشنا گفت که میزان فساد اداری در دوایر دولتی، کاهش یافته است.

"درمورد فساد اداری چندین اداره کارمیکنند. به نظر ما وضع بهتر شده است. در بعضی وزارتخانه سیستم های جدید (مبارزه با فساد) تطبیق شده؛ طرزالعمل ها ساده شده و عواید بلند رفته است. بسیار فکتورهای مختلف وجود دارد که ما میتوانیم این ادعاهای افزایش فساد را رد کنیم."

کبیر رنجبر، مشاور حقوقی آیسا و رئیس یک سازمان حقوق دانان افغانستان، نظر مخالفی دارد. "من تصورکرده نمی توانم که دردنیا این چنین نظام پیدا شود که به این سطح فاسد باشد."

حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، موجودیت فساد در دولت افغانستان را تایید می کند اما فساد در برنامه ها و پروژه های کشورها و سازمان های کمک کننده به افغانستان را هم، یک مشکل بزرگ خوانده است.
XS
SM
MD
LG