لینک های دسترسی

Breaking News

کرزی در توکیو: ناامنی افغانستان ناامنی منطقه و جهان است


کنفرانس توکیو درمورد افغانستان امروز یکشنبه در توکیو مرکز جاپان با سخنان صدراعظم جاپان افتتاح شد.

حامد کرزی رییس جمهور افغانستان سخنران دوم نشست توکیو بود.

حامدکرزی در سخنرانی پانزده دقیقه ای خود به کمک های جاپان در سالهای گذشته اشاره کرد و گفت جاپان خصوصا در زمان دشوار سونامی که این کشور مواجه شد به کمک های خویش به افغانستان ادامه داد.
کرزی گفت با گذشت این ده سال به معنی تجلیل از تغییرات و پیشرفت ها نیست بلکه باید توجه به ازمون های پیش رو باشد.

حامدکرزی درسخنانش گفت افغانستان با وجود پیشرفت ها درحالی که اقتصاد آن انکشاف نیافته است و منابع سرشار دست نخورده است این کشور اسیب پذیر باقی است. او افزود سالها طول می کشد قبل از اینکه افغانستان شگوفان و متکی به خود گردد.
رییس جمهور افغانستان گفت دوام ناامنی بزرگترین ازمون افغانستان است و درواقع عمده ترین مانع فرا روی تمام پیشرفت کشورش است.
حامدکرزی ادامه داد که افغانستان هنوز با تهدیدات بزرگی با خطرات مشترکی مواجه است که به طور قابل ملاحظه انها افراطیت و دهشت افگنی است. او گفت این خطرات تنها امنیت افغانستان راتهدید نمی کند بلکه منطقه و فراتر از ان جهان متاثر می شود.

حامد کرزی به تلاش های حکومتش با روی دست گرفتن طرح های صلح با شورشیان تلاش کرد خشونت را پایان بخشد و صلح را اعاده کند. او به تلاش های تازه جاپان برای به نتیجه رسانیدن روند صلح اشاره کرد و گفت تلاش های بیشتر با مذاکراتی با رهبران پاکستان هم ادامه دارد.

سخنران بعدی مراسم افتتاح کنفرانس توکیو بان کی مون منشی عمومی ملل متحد بود.

XS
SM
MD
LG