لینک های دسترسی

برگزار ورکشاپ سران قومی در کابل


برگزار ورکشاپ سران قومی در کابل

برای دریافت راه های حل اساسی جهت رسمیت بخشیدن به فیصله های قومی ورکشاپ سه روزه در کابل برگزار گردید.

در این ورکشاپ که بزرگان قومی در ولایات قندهار، هلمند، ارزگان و زابل اشتراک نموده بودند، چگونگی فیصله های جرگه های قومی و قانونمند ساختن به مشوره گرفته خواهد شد.

امان الله هوتکی رییس شورای ولایت ارزگان به تلویزیون آشنا گفت، بخاطر این که در ادارات دولتی ، شکایات مردم بطور عادلانه و به موقع مورد اجرآت قرار نمیگیرد، مردم به جرگه های قومی رو میاورند.

XS
SM
MD
LG