لینک های دسترسی

کرکتر نامزدان - محور بحث در انتخابات امریکا


نظرپرسی ها: بسیاری رای دهندگان ممکن تصمیم رای دهی شان را بر اساس کرکتر یا شخصیت نامزدان ریاست جمهوری اتخاذ نمایند

در حالی که موضوعات اقتصادی، امنیت داخلی و سیاست خارجی معمولاً در صدر اجندای مبارزات انتخاباتی قرار میداشته باشد، اما نظرپرسی ها نشان می دهد که بسیاری رای دهندگان امریکایی ممکن تصمیم رای دهی شان را در انتخابات امسال بر اساس کرکتر یا شخصیت نامزدان ریاست جمهوری اتخاذ نمایند.

در آخرین روز های مبارزات انتخاباتی، هیلری کلنتن، نامزد حزب دموکرات و دونالد ترمپ، نامزد حزب جمهوریخواه، توجه خود را عمدتا به خلا های همدیگر معطوف داشته اند.

تحقیقات جدید ادارۀ اف.بی.آی در مورد ایمیل های خانم کلنتن، موضوع اعتماد به وی را در محراق توجه قرار داده و آقای ترمپ بدون معطلی آنرا به باد انتقاد قرار داده است.

خانم کلنتن شاید در حالت دفاعی قرار داشته باشد اما او نیز بر آنچه وی خلا های ترمپ می داند، تاخت و تاز می کند. هیلری کلنتن می گوید "دونالد ترمپ ترس و بیم ایجاد می کند، دموکراسی ما را بدنام می سازد و گروه های امریکائیان را یکی پی دیگر توهین می کند."

با در نظرداشت این همه انتقادات بر یکدیگر، تحلیل گران به این باورند که انتخابات امسال، متفاوتر از هر زمان دیگر است.

متیو دلیک، استاد در پوهنتون جورج واشنگتن می گوید "این مبارزات اساساً در مورد شخصیت و کرکتر است. موضوع کرکتر در مرکز توجه قرار خواهد داشت و موضوعات چون پالیسی های خارجی و داخلی، بصورت غیر معمول در محراق توجه قرار ندارد."

نظر پرسی ها نشان می دهد که بیسیاری از رای دهندگان، قابل اعتماد بودن هیلری کلنتن را مورد سؤال قرار می دهند، اما تعداد بیشتر مردم بیم دارند که ترمپ خلق و خو و یا مزاج رئیس جمهور شدن را ندارد.

انتخابات امسال که طولانی ترین و تفرقه انگیزترین انتخابات بشمار می رود، سه شنبه آینده به پایان خواهد رسید.

XS
SM
MD
LG