لینک های دسترسی

Breaking News

ترمپ جوان: مقام پدرم هیچ سود اقتصادی برای ما ندارد


دونالد ترمپ جونیر با شماری از سرمایه گذاران هندی در هند

دونالد ترمپ جونیر، پسر رئیس جمهوری ایالات متحدۀ امریکا، گفته است که هرگونه صحبت در مورد اینکه گویا ریاست جمهوری دونالد ترمپ به خانواده اش سود اقتصادی رسانده است "یاوه" است.

آقای ترمپ در حالی این مطلب را بیان کرد که برای سفر کاری رهسپار هند بود، این سفر نگرانی ها را در مورد استفاده از نام رئیس جمهوری امریکا برای پررنگ ساختن کاروبار شخصی و خانوادگی شرکت های ترمپ خلق کرده است.

پس از احراز کرسی ریاست جمهوری از سوی دونالد ترمپ، خانوادۀ ترمپ مدعی است که فرصت‌های زیاد تجارت خارجی را از دست داده است.

آقای ترمپ تعهد کرده است که در جریان کار به صفت رئیس جمهوری ایالات متحده تشبث جدید خارجی را راه نخواهد انداخت. فرزندان رئیس جمهوری ترمپ، دونالد ترمپ جونیر و اریک ترمپ، اکنون امور نهاد و شرکت های ترمپ را مدیریت می‌کنند.

کم از کم یک هفته پیش از ورود ترمپ جونیر به هند، چندین روزنامۀ بزرگ هندی تصاویر اشتهارآمیز وی را با تیترهای درشت و جالب نشر کردند.

این مقاله های اشتهارگونه نوشته بودند که هر کسی که از اپارتمان های جدید رهایشی ترمپ در حومۀ دهلی جدید، پایتخت هند، خریداری کند، روز بعد با شخص آقای ترمپ "نان شام صرف کرده و صحبت خواهد کرد".

قرار است ترمپ جوان از چهار شهر هند دیدار کرده و پروژه های تجارتی را در آن کشور معرفی و ترویج کند. پوشش خبری این رویدادها به چند رسانۀ معدودی محدود خواهد ماند.

پروژه‌های پنج گانۀ شرکت ترمپ در هند، بزرگترین سرمایه گذاری نهاد تجارتی ترمپ در بیرون از ایالات متحدۀ امریکا است. شهرک رهایشی در شهر پونه، یکی از این پروژه ها است که از قبل گشایش یافته است. سایر پروژه ها در شهرهای ممبای، کلکته و گورگان زیر ساخت است.

تمام این پروژه ها پیش از انتخاب دونالد ترمپ به ریاست جمهوری ایالات متحده قرارداد شده بود، اما حتا ترویج و اشتهار آن در عصر حاضر از دید برخی منتقدان امریکایی مایۀ نگرانی اخلاقی بوده می تواند.

سکات ایمی، مشاور در نهاد غیرانتفاعی نظارت دولت در واشنگتن دی سی به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفت "رئیس جمهوری باید منافع ملی را پیش از منافع تجارتی خود قرار دهد. این گونه نمی شود که پسرش به گرد جهان سفر کرده و بر مبنای این حقیقت که پدرش در قصر سفید نشسته است، تجارت و تشبث کند".

XS
SM
MD
LG