لینک های دسترسی

Breaking News

پیروزی حزب لیبرال تونس و آزمون های آینده


دومین دور انتخابات تونس پس از قیام ۲۰۱۱ علیه حکومت العبادی

نتایج رسمی انتخابات پارلمانی تونس حاکی از پیروزی حزب ندای تونس بود و حزب النهضۀ نتوانست در دومین انتخابات آزاد پس از قیام ۲۰۱۱ هم به پیروزی برسد.

چهار روز پس از انتخابات، حزب ندای تونس توانست از ۲۱۷ کرسی، ۸۵ آن را کسب کند اما برای رهبری پارلمان باید با سایر احزاب شامل در پارلمان ائتلاف نماید.

فاطمه العیسوی از مرکز مطالعات شرق میانه می گوید که نتایج بر حسب انتظار ما بود.

خانم عیسوی به این باور است که رای دهی در تونس به منظور ثبات صورت گرفت تا مردم مجرب که می توانند کشور را رهبری کنند در رأس قرار گیرند.

ندای تونس توسط یک مرد ۸۷ سالۀ که بیجی السبسی نام دارد رهبری می شود. السبسی مدت زمان طولانی در زمان حکومت العابدین بن علی در پست های مختلف کار کرده و مرد کارکشتۀ عرصۀ سیاست تونس حساب می شود.

آقای السبسی از جملۀ پیشتازان انتخابات ریاست جمهوری تونس است که قرار است به تاریخ ۲۳ نومبر راه اندازی شود.

در عین حال، النهضه توانسته است ۶۹ کرسی را از آن خود کند اما در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدی را نامزد نکرده است.

علی العُریَض، صدراعظم پیشین تونس به حمایت کنندگان خود گفت که تا هنوز هم این حزب یکی از بزرگترین احزاب تونس به شمار می رود.

صدراعظم پیشین تونس می گوید که حزب وی تا هنوز هم بهترین ضمانت برای دمکراسی و آزادی بوده و ریشه های عمیقی در جامعۀ تونس داریم.

آقای عریض می گوید "تا هنوز هم به پیش می رویم و نباید ترس و هراسی در دل جا داد."

نتایج انتخابات مباحثات داغی را در بارۀ آیندۀ تونس دامن زده که چه کاری اشتباهی از النهضه سرزد که نتوانست در انتخابات پیروز شود.

اما کارشناسان به این باور اند که ناکامی در انکشاف اقتصاد و امنیت از دلایل عمدۀ شکست انتخاباتی النهضه به شمار می رود.

ناظرین سیاسی می گویند، نشانه های اولیه نمایانگر آنست که حزب ندای تونس پیش از ایجاد یک حکومت، شاید تا نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ماه آینده انتظار بکشد.

XS
SM
MD
LG