لینک های دسترسی

وخامت روابط ترکیه و فرانسه مبنی بر اتهامات نسل کشی


رجب طیب اردغان صدراعظم ترکیه- نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه

مقامات ترکی فرانسه را به انجام نسل کشی بیش از شصت سال گذشته در الجزایر متهم ساخته اند.

رجب طیب اردغان صدراعظم ترکیه روز جمعه پس از آن این اتهام را بر فرانسه وارد کرد که پارلمان فرانسه با تصویب لایحه یی، انکار علنی از نسل کشی ارمنیان یک قرن پیش توسط ترکیۀ عثمانی را جرم قلمداد نمود.

ارمنستان میگوید، حدود یک و نیم میلیون ارمنی ها در جریان جنگ اول جهانی، ذریعۀ عساکر امپراتوری ترکیۀ عثمانی کشته شدند. مؤرخین این رویداد را یکی از وخیم ترین قتل عام ها در قرن بیست میدانند.

ترکیه با آنکه کشته شدن ارمنی ها را تصدیق میکند اما میگوید که در ارقام آن مبالغه صورت گرفته و به اندازه یی نیست که به آن نسل کشی اطلاق گردد. ترکیه این تلفات را، ناشی از جنگ های داخلی میخواند.

رجب طیب اردغان صدراعظم ترکیه امروز در برابر تصویب لایحه در مورد این کشتار ها از سوی پارلمان فرانسه گفت که استعمارگران فرانسوی پانزده در صد نفوس الجزایر را کشته اند.

"حدود پانزده در صد نفوس الجزایر پس از سال 1945 از سوی فرانسویان قتل عام گردیدند. این قتل عام، یک نسل کشی بود. مردم الجزایر دستجمعی در کوره ها سوختانده شدند و بیرحمانه به شهادت رسانیده شدند. اگر رئیس جمهور فرانسه از آن آگاهی ندارد، باید برود و از پدرش پاول سرکوزی بپرسد."

اردغان اضافه نمود که تصویب این لایحه نشان میدهد که نژاد پرستی، تبعیض و احساسات ضد مسلمانان تا چه حد در فرانسه و بقیۀ اروپا به اوج رسیده است. حکومت ترکیه سفیر خود را از فرانسه فراخوانده و سیر کشتی های فرانسوی در آبهای مربوط به ترکیه و پرواز طیاره های نظامی فرانسه را در حیطۀ حریم هوایی ترکیه نیز منع قرار داده است.

XS
SM
MD
LG