لینک های دسترسی

Breaking News

ادامۀ ماموریت ناتو در افغانستان پس از سال ٢٠١٦


سازمان ناتو خواهان ادامۀ پیشرفت ها در افغانستان می باشد

کشور های عضو سازمان ناتو امروز فیصله کردند که مأموریت ملکی این سازمان در افغانستان را، پس از پایان سال ٢٠١٦ ادامه دهند. این تصمیم امروز در نشست وزرای خارجۀ کشور های عضو ناتو در شهر انتالیای ترکیه اتخاذ شد.

ینس ستولتنبرگ، منشی عمومی سازمان ناتو در آغاز جلسۀ امروز، ماموریت ناتو در افغانستان را مؤفق و مملو از دست آورد ها دانسته و بیان داشت که ناتو خواهان ادامۀ این پیشرفت ها در افغانستان می باشد.

آقای ستولتنبرگ در یک کنفرانس خبری، تصمیم روز چهارشنبه وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در مورد افغانستان را یک تصمیم بزرگ خواند و اضافه نمود که بر اساس این فیصله، ناتو با افغانستان متعهد باقی خواهد ماند.

منشی عمومی ناتو همچنان بیان داشت که برخلاف ماموریت برحال (ماموریت حمایت قاطع) و ماموریت نظامی گذشته (ایساف) در افغانستان، حضور ناتو در آینده رهبری ملکی خواهد داشت و این کار را یک ابتکار جدید خواند.

بعد از پایان یافتن ماموریت ایساف در سال ٢٠١۴، ماموریت جدید تحت نام حمایت قاطع از اول جنوری سال ٢٠١٥ آغاز گردید. قرار است که این ماموریت تا ختم سال دوهزارو شانزده ادامه داشته باشد. هدف ماموریت حمایت قاطع، آموزش و مشوره دهی به نیروها افغان می باشد.

باوجود آنکه شماری دقیق پرسونل ملکی ناتو بعد از ختم ماموریت حمایت قاطع معلوم نیست اما آقای ستولتنبرگ بیان داشت که این شمار به تناسب پرسونل نظامی موجود کمتر خواهد بود.

در نشست دو روزۀ این سازمان، بر علاوۀ افغانستان وضعیت در اوکراین، سوریه و مبارزه با گروه دولت اسلامی نیز مورد غور و بررسی قرار دارد.

XS
SM
MD
LG