لینک های دسترسی

Breaking News

رای گیری در مورد طرح پیشنهادی 'بریکزت' به تعویق انداخته شد


قانونگذاران بریتانوی امروز (۱۹ اکتوبر) با ٣٢٢ رای موافق و ٣٠٦ رای مخالف، روند رای گیری در مورد طرح جدید خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا یا 'بریکزت' را به تعویق انداختند.

صدراعظم بریتانیا به روز پنجشنبه از یک توافقنامۀ جدید با اتحادیۀ اروپا پرده برداشت و انتظار داشت که پارلمان کشورش امروز روی این توافقنامه رای گیری کند.

براساس تصمیم امروز پارلمان بریتانیا، آقای جانسن مکلف خواهد بود که طی فرستادن یک نامه به مقامات اتحادیۀ اروپا، خواستار تعویق سه ماهۀ موضوع 'بریکزت' شود.

بوریس جانسن، تاخیر اضافی در 'بریکزت' را بی معنی خوانده و امروز قانونگذاران کشور خود را ترغیب کرد که بخاطر خاتمه دادن به آنچیزی که او آن را "گفتگوهای ناتوان کننده" خواند، باهم کنار بیایند.

صدراعظم بریتانیا همچنان گفته است که بخاطر جلوگیری از تاخیر در 'بریکزت', طرح توافق شدۀ خود را هفتۀ اینده بار دیگر برای رای گیری به پارلمان پیش میکند.

مخالفین طرح حکومت بریتانیا به شمول جیرمی کوربن، رهبر حزب لبرال یا حزب مخالف در پارلمان بریتانیا، به این باورند که سند جدید توافق شده میان حکومت بریتانیا و اتحادیۀ اروپا، زمینه های کاری، محیط زیست و خدمات صحی را با خطر روبرو میسازد.

چانه زنی ها در مورد خروج از اتحادیۀ اروپا در حالی در پارلمان بریتانیا ادامه دارد که هزاران نفر از مخالفین 'بریکزت' امروز به جاده های عمدۀ شهر لندن برامده و خواستار باقی ماندن کشورشان در اتحادیۀ اروپا اند.

پس از همه پرسی سال دوهزارو شانزده در بریتانیا مبنی بر خروج آنکشور از اتحادیۀ اروپا، لندن تا حال مؤفق نشده که رای پارلمان بریتانیا را در مورد موضوع 'بریکزت' کسب کند.

بوریس جانسن، پس از رسیدن به کرسی صدارت بریتانیا، تعهد کرده بود که 'بریکزت' با توافق یا بدون توافق، الی ۳۱ اکتوبر یعنی اخیر همین ماه، صورت خواهد گرفت.

XS
SM
MD
LG