لینک های دسترسی

Breaking News

پارلمان بریتانیا بار دیگر در خصوص 'بریکزت' رای گیری میکند


قانونگذاران بریتانوی امروز (چهارشنبه) روی این رای گیری میکنند که آیا بریتانیا بدون یک توافق، از اتحادیۀ اروپا خارج شود یا خیر؟

این رای گیری پس از آن صورت میگیرد که پارلمان بریتانیا دیروز (١٢فبروری) با ٢۴٢ رای موافق و ٣٩١ رای مخالف، آخرین نسخۀ توافقنامۀ خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا را رد کردند.

تریسا می، صدراعظم بریتانیا، مخالف اینست که کشورش بدون یک توافق از اتحادیۀ اروپا خارج شود.

صدراعظم بریتانیا گفته است که به قانونگذاران کشورش این فرصت را میدهد تا امروز (١٣فبروری) خروج بدون توافق را رد کنند.

قانونگذاران بریتانوی قبل از این نیز در ماۀ جنوری توافقنامۀ صورت گرفته میان حکومت بریتانیا و اتحادیۀ اروپا را رد کردند و صدراعظم کشور خود را به این واداشتند تا دوباره با مقامات اروپایی بیبیند و در متن توافقنامه تغییر بیاورد.

در کنار موضوعات مرتبط به مروادات تجارتی، یکی از موارد عمدۀ اختلاف میان بریتانوی ها در موضوع خروج کشورشان از اتحادیۀ اروپا، مرز میان ایرلند شمالی که بخشی از بریتانیا دانسته میشود و جمهوریت ایرلند که عضو اتحادیۀ اروپا است، میباشد.

در حالی حاضر مرز میانهردو ایرلند باز است، اما با خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا این مرز باید مسدود شود.

پس از رای گیری دیروز در پارلمان بریتانیا، اتحادیۀ اروپا گفت که حل این بن بست مربوط به خود بریتانیا میشود.

همچنان با تصمیم قانونگذاران بریتانوی، امروز بازار اسهام در بریتانیا و تعداد دیگری از کشورهای اروپایی بطی بود.

به گفتۀ بعضی از اقتصادانان بریتانوی، خروج بدون توافق کشورشان از اتحادیۀ اروپا میتواند باعث یک بی نظمی در بازار بریتانیا شود.

XS
SM
MD
LG