لینک های دسترسی

Breaking News

توافق رهبران اتحادیه اروپا به زمان خروج بریتانیا از این اتحادیه


رهبران اتحادیه اروپا روز یکشنبه در بروکسل گرد هم آمدند تا خروج بریتانیا را از اتحادیه اروپا تصویب نمایند.

رهبران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا موافقتنامه ۶۰۰ صفحه یی را امضا نمودند و شرایط خروج بریتانیا را از اتحادیه اروپا شخص نمودند که بتاریخ ۲۹ مارچ سال آینده عملی خواهد شد.

درهمین حال یک اعلامیۀ ۲۶ صفحه یی روابط تجارتی با بریتانیا نیز به امضا رسید. صدراعظم بریتانیا بعد ازتوافق رهبران اتحادیه اروپا به نشست آنها ملحق شد تا جزییات بطور رسمی نهایی گردد.

ترزا می صدر اعظم بریتانیا با رهبران اتحادیه اروپا که روز یکشنبه برای تصویب موافقتنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا جمع شده بودند، ملاقات نمود.

رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیک برای خروج بریتانیا در ۲۹ ماه مارچ سال آینده از عضویت این اتحادیه موافقه نمودند. تریسا با وظیفۀ دشواری برای تائید این توافق نامه ازجانب پارلمان متردد بریتانیا روبرو است

ژان کلود ینکر، رییس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت توافق رهبران اتحادیه اروپا برای خروج بریتانیا صورت گرفته است اما زمان آن نیست که از آن تجلیل کرد بلکه روز غم انگیز برای اتحادیه اروپا است.

واکنش آلمان

انگلا مرکل، صدراعظم آلمان در واکنش به امضای موافقتنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا گفت این یک معامله تراژیدی و کار خاص دیپلوماسی، برای اتحادیه اروپا است.

خانم مرکل گفت "ما می دانیم که چقدر بحث در بریتانیا دشور است اما می توانم بگویم که آلمان با خروج بریتانیا موافقه کرده است. کار دشوار و پیچیده بود بخاطری که خروج از اتحادیه اروپا مغلق است. اما برای ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند سرحدی با بریتانیا نداشته باشد و روی آن توافق شد و هرگاه تیره گی پیدا شود، حل آن بسیار دشوار خواهد بود."

میشل بارنیه، فرانسوی تبار که از ۱۸ ماه روی این موافقنامه کار نموده است آن را آینده روابط کشور ها میداند.

میشل بارنیه گفت "زمان آن رسیده است که هرکس مسولیت پذیر باشد. ما کار کردیم و من با تیم خود و مذاکره کننده گان بریتانوی کار کردم، نه مخالف آن."

انتونیو تاجانی، رهبر پارلمان اتحادیه اروپا گفت پارلمان اتحادیه اروپا امضای موافقت نامه و اعلامیه سیاسی را مثبت ارزیابی نموده اند. تاجانی گفت "طی ملاقات با سران کشور های اروپایی، من روی مثبت نگری اسناد ارائه شده، نوشتن موافقتنامه و اعلامیه سیاسی تاکید کردم."

پارلمان اتحادیه اروپا از شرایط موافقتنامه خروج بریتانیه که با رهبران کشورهای عضو به امضا رسید حمایت خود را اعلام کرد.

مارک روت، صدراعظم هالند گفت "بنظر هیچکس برنده نشده است. ما با خروج بریتانیه ناکام شده ایم. اما با درنظرداشت محتوا هیچ برنده سیاسی و پیروزی بدست نیآورده ایم. اما قابل قبول است. بنظرم توافق ۲۷ عضو سرنوشت آینده بریتانیا را مشخص ساخت."

دالیا گریبسکایت، رئیس جمهور لیتوانیا گفت "من نمی گویم که بسیار خوش استیم. بنظرم قدم اول خروج بریتانیا در ذهن ما واقعی شد. بلی ما موافقه کردیم و موافقتنامه خروج بریتانیا را امضا کردیم. اما برای اتحادیه اروپا پیامد خوبی ندارد."

این اولین باری است که یکی از اعضای اتحادیه اروپا از عضویت آن خارج می گردد. با امضای موافقتنامه خروج بریتانیا، سرحد با کشور ایرلند باز گذاشته خواهد شد و موافقتنامه ۲۶ صفحه ای آینده روابط تجارتی بریتانیا را مشخص ساخته است.

توافق رهبران اتحادیه اروپا باید از طرف پارلمان بریتانیا و پارلمان اتحادیه اورپا تایید گردد.

XS
SM
MD
LG