لینک های دسترسی

اظهار نگرانی منشی عمومی ملل متحد از بابت برنامۀ اتمی ایران


اظهار نگرانی منشی عمومی ملل متحد از بابت برنامۀ اتمی ایران

بن کی مون منشی عمومی ملل متحد بر ایران اصرار میورزد تا با قدرت های غربی یی که راجع به برنامۀ هستوی آنکشور مظنون اند، مذاکراتی را آغاز کند.

تهران تأکید میکند که برنامۀ هسته یی آن، مقاصد صلح آمیزی در پی داشته و به خاطر استحصال انرژی می باشد.

بن کی مون در یک کنفرانس مطبوعاتی یی که در حاشیۀ نشست مجمتع اقتصادی جهان در سویس برگزار شده بود، گفت ایران باید این ادعایش را که میگوید هدف برنامۀ هستوی ایران، صلح آمیز است، به اثبات برساند "من از بابت تازه ترین گزارش ادارۀ بین المللی انرژی اتمی که میگوید احتمالی وجود دارد که در برنامۀ انکشاف هسته یی ایران، بُعد نظامی هم شامل باشد، عمیقاً نگران می باشم. مسئوولیت متوجه ایران است."

منشی عمومی ملل متحد می افزاید که یگانه راه مسالمت آمیز رسیدگی به این بحران، مفاهمه می باشد.

وی همچنان گفت که تهران باید از فیصله نامه های شورای امنیت ملل متحد در خصوص برنامۀ اتمی خود، متابعت کند.

XS
SM
MD
LG