لینک های دسترسی

Breaking News

اظهار نگرانی منشی عمومی ملل متحد از بابت برنامۀ اتمی ایران


اظهار نگرانی منشی عمومی ملل متحد از بابت برنامۀ اتمی ایران

بن کی مون منشی عمومی ملل متحد بر ایران اصرار میورزد تا با قدرت های غربی یی که راجع به برنامۀ هستوی آنکشور مظنون اند، مذاکراتی را آغاز کند.

تهران تأکید میکند که برنامۀ هسته یی آن، مقاصد صلح آمیزی در پی داشته و به خاطر استحصال انرژی می باشد.

بن کی مون در یک کنفرانس مطبوعاتی یی که در حاشیۀ نشست مجمتع اقتصادی جهان در سویس برگزار شده بود، گفت ایران باید این ادعایش را که میگوید هدف برنامۀ هستوی ایران، صلح آمیز است، به اثبات برساند "من از بابت تازه ترین گزارش ادارۀ بین المللی انرژی اتمی که میگوید احتمالی وجود دارد که در برنامۀ انکشاف هسته یی ایران، بُعد نظامی هم شامل باشد، عمیقاً نگران می باشم. مسئوولیت متوجه ایران است."

منشی عمومی ملل متحد می افزاید که یگانه راه مسالمت آمیز رسیدگی به این بحران، مفاهمه می باشد.

وی همچنان گفت که تهران باید از فیصله نامه های شورای امنیت ملل متحد در خصوص برنامۀ اتمی خود، متابعت کند.

XS
SM
MD
LG