لینک های دسترسی

Breaking News

ملل متحد: خشکسالی در افغانستان هفت میلیون دهقان را تهدید می‌کند


ملل متحد امروز ۲۸ اگست (ششم سنبله) برای حدود هفت میلیون دهقان افغان خواستار کمک شد که با تهدید خشکسالی شدید مواجه اند.

سازمان غذا و زراعت ملل متحد گفته است که در میان حدود ۱۴ میلیون افغان که با عدم مصوونیت غذایی مواجه بوده و به کمک‌های فوری بشری نیاز دارند، دهقانان بیشترین آسیب خشکسالی را متقبل خواهند شد.

کو دانگیو رییس این ادارهٔ ملل متحد گفته است: "حمایت فوری رزاعتی در حال حاضر کلید مبارزه با تاثیرات خشکسالی و وضعیت رو به وخامت در ساحات گستردهٔ روستایی در هفته‌ها و ماه‌های آینده است."

ملل متحد گفته است که افغانستان در سه سال با دومین خشکسالی شدید مواجه است و ممکن است تا ماه اکتوبر با کمبود شدید آرد نیز مواجه شود.

آقای دانگیو افزود که اگر با این دهقانان کمک صورت نگیرد، آنان به ترک مزارع شان مجبور خواهند شد.

این سازمان همچنان گفته است که عدم کمک با زارعین عدم مصوونیت غذایی را عمیقتر ساخته و تهدید دیگری را متوجه ثبات افغانستان خواهد کرد.

سازمان غذا و زراعت ملل متحد گفته است که برنامهٔ پاسخ به خشکسالی آن به ۱۸ میلیون دالر نیاز دارد.

این ادارهٔ‌ ملل متحد امیدوار است تا با ۲۵۰ هزار خانواده، در حدود ۱.۵ میلیون نفر را در فصل زمستان کمک کند.

XS
SM
MD
LG