لینک های دسترسی

Breaking News

هشدار ملل متحد از فاجعهٔ بشری در افغانستان 


ملل متحد می‌گوید که با فرا رسیدن فصل زمستان، کمبود کمک‌های مواد غذایی افغانستان را به سوی فاجعهٔ بشری سوق می‌دهد.

برنامهٔ جهانی غذا ملل متحد امروز ۲۴ اگست (دوم سنبله) گفت که از ۱۰ روز به اینسو، زمانیکه طالبان قدرت را به دست گرفتند، توانسته است که ۶۰۰ تن مواد غذایی و ۱۶ موتر حامل مواد غذایی را وارد افغانستان کند تا مردم را در جریان زمستان سخت کمک کند.

انتیا ویب، معاون مسوول منطقه‌ای این ادارهٔ ملل متحد در ژنیو به خبرنگاران گفت که برنامهٔ جهانی غذا برای رسانیدن مواد غذایی به نیازمندان با قلت وقت مواجه است.

برنامهٔ غذایی جهان به گونهٔ معمول در این وقت سال ذخایر مواد غذایی را در سراسر افغانستان آماده کرده و پیش از آن که برفباری‌ها جاده‌ها را مسدود کند، این مواد را به نیازمندان توزیع می‌کند.

این ادارهٔ ملل متحد امسال با کمبود بودجه در حالی مواجه است که نیازمند‌ان افزایش یافته است.

خانم ویب افزود که اگر جامعهٔ جهانی زندگی مردم افغانستان را در اولویت قرار ندهند، فاجعهٔ انسانی به وقوع خواهد پیوست.

او هشدار داد که تاخیر بیشتر در آمادگی‌های برنامهٔ جهانی غذا مرگبار بوده می‌تواند و هشدار داد که این اداره فوراً‌ به ۲۰۰ میلیون دالر نیاز دارد تا کمک‌های حیاتی را به نیازمندان ارایه کند.

ملل متحد گفته است که ۱۴ میلیون نفر در افغانستان با خطر گرسنگی شدید یا حاد مواجه اند.

XS
SM
MD
LG