لینک های دسترسی

Breaking News

سایمه کوچک به عقد رمضان ۳۶ ساله در آمد


سایمه ۱۳ ساله با شوهر رمضان ۳۶ ساله
سایمه ۱۳ ساله با شوهر رمضان ۳۶ ساله

در مناطق شدیداْ محافظه کار پاکستان، بدل کردن دختران در میان خانواده ها هنوز هم رواج دارد. اکثر این دختران در هنگام ازدواج، سن قانونی شان را تکمیل نمی کرده باشند. این رسم در پاکستان تا حدی غنی است که اردو زبانان پاکستانی این رسم را "واتا ساتا" میخوانند که معنی آن "داد و گرفت" است.

دختران نه تنها با دختران دیگر، عروسِ عوضی میشوند بلکه برای پرداخت قرضه یا حل منازعات خانوادگی نیز ازدواج میکنند.

این دختران یا به ازدواج پسران خاله، امه، کاکا یا ماما می درآیند تا در خانوادۀ خود باقی بمانند یا در بدل عروس دیگر برای یک عضو مرد خانواده، تن به ازدواج میدهند.

محمد رمضان در ساحۀ جنوبی جم پور ایالت پنجاب زندگی میکند. او گنگ و ناشنوا است و تکلیف روانی نیز دارد. اما این مرد ۳۶ساله سایمه، همسرش را میشناسد. سایمه هنوز کودک بیش نبود که به ازدواج رمضان در آمد.

رمضان و سایمه
رمضان و سایمه

وزیر احمد، پدر سایمه گفت که دخترش در هنگام ازدواج ۱۴ساله داشت نه ۱۳و به بلوغ رسیده بود.

او سایمه را با خواهر رمضان تعویض کرد تا شود که از او منحیث همسر دومش، پسری به دنیا آرد، زیرا وزیر از همسر نخست اش، فقط چند دختر داشت.

وزیر احمد، پدر سایمه گفت:" رسوم و عقاید ما به ما امر میکند، زمانیکه دختران ما به بلوغ برسند، باید آنان را با شوهر بدهیم. این هم خواست خدا و نصیب دخترم بود و من هیچ ندامتی ندارم."

اما سبیل، دختر رمضان گفت که تا زمانی با وزیر ازدواج نخواهد کرد که برادرش صاحب زن نشود تا از او مراقبت کند. سبیل میخواست که در مقابلی دختری برای برادرش، عروس شود.

فیصل تانگوانی، از کمیسیون حقوق بشر ایالت پنچاب میگوید که باشندگان این منطقه به این عقیده اند که قانون اسلام را عملی میکنند.

او گفت:" رسم و رواج ها برای دختر سنی را برای ازدواج تعین نکرده است، زمانیکه یک دختر به سن ۱۰یا ۱۲برسد، آنان را به شوهر میدهند."

او افزود که اگر باشندگان این مناطق چنین نکنند، جامعه میگوید که والدینِ این دختران مکلفیت های دینی شان را انجام نداده اند.

احمد به این عقیده است که خداوند در ازدواج دخترش به یک مردی مانند رمضان، نقش داشته است.

سن قانونی ازدواج دختران در پنجاب ۱۶سال است.

پولیس در یک اقدام نادر، پس از دریافت شکایت از جانب یکی از اقارب سایمه، قضیه او را مورد بررسی قرار داد و رمضان و زیر، هر دو را زندانی کرد.

اما سایمه در جامعۀ فقیر و جائیکه رسوم قبائیلی با عقاید دینی مخلوط شده است و برای این که پدرش هیچ پسری نداشت تا فامیل اش را حمایت کند، و یک دختر باید با وجود آنکه کودک باشد، مادر شود، در حاکمه حاضر شد و گواهی داد که او ۱۶ سال دارد.

او به این گونه، پدر و شوهرش را از زندان آزاد ساخت.

رمضان و سایمه
رمضان و سایمه

جنت، مادر سایمه نیز با ازدواج پیش از وقت دخترش موافق است. او میگوید که دختران پس از آن که بالغ میشوند، برای خانواده هایشان دردسر اند.

جنت گفت که نمیتوانند دختران را از هراس آنکه با مرد مورد نظر شان فرار کنند یا دست به فحشا بزنند، حتی در خانه تنها گذاشته نمیتوانند.

رمضان میگوید که اگر سایمه، روزی او را تنها بگذارد، خداوند از او ناراضی خواهد شد. اما سایمه میگوید که هراس شوهرش را میداند اما او را درک نمیکند.

از جانب دیگر اسما، خواهر هفت سالۀ سایمه با پسر کاکای ۱۰ساله اش نامزد شده است و زمانی که به بلوغ برسند، ازدواج خواهند کرد.

عوض کردن، نامزدی و ازدواج در کودکی، بد دادن دختران برای حل منازعات و پرداخت قرضه، ازدواج های اجباری و زیر سن، در کشور آسیای میانه و آسیای جنوبی هنوز هم وجود دارد.

گزارش: اسوشیتدپرس
برگردان: حبیب زاده

XS
SM
MD
LG