لینک های دسترسی

Breaking News

بسته‌ماندن مکاتب دختران؛ یونیسف: آموزش نباید گروگان سیاست باشد


صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال (یونیسف) از ادامۀ بسته‌ماندن مکاتب متوسطه و لیسۀ دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که"آموزش و پروش نباید گروگان سیاست" باشد.

پالوما اسکودرو، مدیر حمایت و ارتباطات جهانی یونیسف ناوقت روز شنبه ۲۳ اپریل (سوم ثور) در دیدار از یک مکتب دختران در کابل گفته است که بیش از یک ماه می‌شود که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان از حق آموزش محروم شده اند.

با آنکه هشت ماه از حاکمیت طالبان در افغانستان می‌گذرد، دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه به روی دانش‌آموزان دختر هنوز هم بسته است و حکومت این گروه برخلاف تعهدات شان به تاریخ سوم حمل، روز نخست سال تعلیمی جدید، یک بار دیگر اعلام کردند که مکاتب دختران برای مدت نامعلوم مسدود باقی خواهد ماند.

مقام‌های طالبان هرگز به صورت رسمی توجیهی برای این ممنوعیت ارایه نکرده اند، اما عزیز احمد رایان، رییس نشرات و سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان به صدای امریکا گفت که بحث‌ها در سطح رهبری این گروه برای بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه جریان دارد.

خانم اسکودرو همچنین افزوده که دختران دانش‌آموز بیشتر از هر زمان دیگر به کمک نیاز دارند و از جامعۀ جهانی، به ویژه اهداکنندگان خواسته است که از کمک به آموزش دختران در این کشور دست نکشند.

به گفتۀ این مقام یونیسف، ملل متحد به کمک‌هایش برای ادامۀ آموزش دختران افغان ادامه می‌دهد و تاکید کرده است که آموزش برای دختران، یکی از اولویت‌های صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال در این کشور است.

بر اساس معلومات مدیر حمایت و ارتباطات جهانی یونیسف، این سازمان معاش ماهانه حدود ۲۰۰هزار معلم را در افغانستان پرداخته و نیز به هدف ادامۀ آموزش دختران افغان، ۳۵ میلیون جلد کتاب درسی برای مکاتب این کشور فراهم کرده است.

او اضافه کرده است: "این زمانی است که دختران بیشتر به ما نیاز دارند. آن‌ها هر روز به مکتب می‌روند. آن‌ها می‌خواهند یاد بگیرند. آنان به من گفتند که می‌خواهند داکتر، انجینر و معلم شوند."

تحت حاکمیت قبلی طالبان، از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، زنان عمدتاً از حق کار و تحصیل محروم بودند و معمولاً هنگام خروج از خانه مجبور بودند که صورت خود را بپوشانند و با یک محرم شرعی همراه باشند.

این در حالی است که سه روز پیش، تامس وست، نمایندۀ ویژه امریکا در امور افغانستان بار دیگر از طالبان خواست که ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را لغو کنند.

به گفتۀ آقای وست، این محدودیت‌ها با تضمین‌های مکرر طالبان به افغان‌ها در تضاد بوده، حقوق زنان و دختران را نقض می‌کند و آینده افغانستان را تضعیف می‌کند.

پیش از این انتونیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد هشدار داده بود که ادامۀ بسته‌ماندن مکاتب دختران به کل افغانستان آسیب خواهد رساند.

وزارت خارجۀ ایالات متحده نیز گفته بود که در صورتی که نیم جمعیت یک کشور از تحصیل محروم باشد، نمی‌توان در عرصه سیاسی و اقتصادی پیشرفت کرد.

XS
SM
MD
LG