لینک های دسترسی

Breaking News

ملل متحد برای کمک‌ های بشری به ۲۲.۲ میلیارد دالر نیاز دارد


ملل متحد می گوید که سوریه به بیشترین کمک های بشری نیازمند است.

ادارۀ همآهنگ کنندۀ کمک های بشری ملل متحد می گوید که به منظور کمک رسانی برای مردم جنگ زده و متاثر از آفات طبیعی، در سال ۲۰۱۷ میلادی، آن نهاد و ادارات همکار آن به ۲۲.۲ میلیارد دالر نیاز دارند. این تقاضای پولی،ده در صد بیشتر از سال گذشته می باشد.

این اداره روز دوشنبه گفت که کمک های بشری برای ۹۳ میلیون نفر در ۳۳ کشور جهان فراهم خواهد شد و تقریباً دو-سوم حصۀ آن به کشور های افریقایی اختصاص خواهد یافت.

ادارۀ همآهنگ کنندۀ کمک های بشری ملل متحد همچنین گفته است که منازعه در کشور های چون یمن، سوریه، سودان جنوبی و نایجریا موجب شده تا این نهاد تقاضای کمک به این پیمانه را کند. اما در عین حال، خشکسالی و آفات طبیعی نیز موجب شده تا جوامع آسیب پذیر در "لبۀ بقا" قرار بگیرند.

از مجموعۀ پول تقاضا شده، یک-سوم حصۀ آن که ۸.۱ میلیارد دالر می شود، به مردم سوریه و مهاجرین آن کشور اختصاص خواهد یافت و ۴.۴ میلیارد دالر این کمک ها به مردم دو کشور جنگ زدۀ یمن و سودان جنوبی فراهم خواهد شد.

به گفتۀ استیفن او براین، رئیس ادارۀ همآهنگ کنندۀ کمک های بشری ملل متحد، این بیشترین تقاضای پولی آن نهاد در تاریخ می باشد.

آقای اوبراین همچنین گفت که پس از جنگ جهانی دوم، کمک های بشری نسبت به هر وقت دیگر نیاز است، زیرا ۱۲۸ میلیون نفر در سراسر جهان به کمک های عاجل نیاز دارند تا آنان در امن و با کرامت به زندگی شان ادامه دهند. اما وی تاکید کرد که ۹۳ میلیون این افراد، بیشتر نیازمند کمک های بشری اند.

آقای اوبراین به خبرنگاران گفت که ۸۰ در صد نیازمندی های به وجود آمده، ناشی از اعمال انسانی به خصوص منازعات می باشد.

بالا ترین میزان این کمک ها که به ۴.۷ میلیارد دالر می رسد به شهروندان سوریه فراهم خواهد شد. این مقدار پول به کشور های چون ترکیه، لبنان، عراق، اردون و مصر که میزبان ۴.۷ میلیون مهاجر سوری استند، فراهم خواهد شد.

در سال ۲۰۱۶ میلادی، جامعه بین المللی ۱۱.۴ میلیارد دالر به ادارۀ همآهنگ کنندۀ کمک های بشری ملل متحد اهدا کرد که اندکی بیشتر از ۵۰ در صد پول تقاضا شدۀ این نهاد بود. کمبود کمک های مالی در سال ۲۰۱۶ میلادی، این نهاد را با مشکل مواجه کرد.

XS
SM
MD
LG