لینک های دسترسی

Breaking News

تلاش سرباز مسلمان اردوی امریکا به تقرب فرهنگهای دینی


در مقر وزارت دفاع ایالات متحده در واشنگتن عبادت خانه یادبود یازدهم سپتمبر وجود دارد. این جایی بود که افراطیون مسلمان ١٥ سال قبل به آن حمله کرده بودند.

داوود اکبر یکی از پنج امامی است که در مقر وزارت دفاع امریکا یا پنتاگان مصروف خدمت است. در این جا او نماز ظهر را امامت می کند و با تعدادی از مقتدیانش به عبادت خالقش می پردازد.

حبیب حیدر یکی از قراردادیان مسلمان است که در مقر وزارت دفاع ایالات متحده وظیفه اجرا میکند. او می گوید که فرصت برپایی نماز در این وزارت دفاع ایالات متحده برای اهمیت دارد.

حیدر می گوید "این در مورد اجتماعی است که در این جا ایجاد شده است و از طریق آن ما فرصت می یابیم تا نمازهای روزمره ما آن را بخوانیم، که این خود خیلی با اهمیت است."

اکبر یک افسر متفاوت است. او در گانا در غرب افریقا به دنیا آمده است. او می گوید "پدرم می کوشید تا من در اردوی گانا ملا امام شوم. بعدا من برنده ویزه لاتری به ایالات متحده شدم. هرگاه شما در گانا یا هرکشور دیگر افریقایی رشد می کنید، درین صورت امریکا سرزمین پیروزی است و همگان میتوانند در آن خوب زندگی کنند."

مهاجر مسلمان نظامی

اکبر بعد از این که برای چندی دریکی از مکاتب ثانوی به تدریس پرداخت احساس کرد که او به نظم و دسپلین بیشتری نیاز دارد

اکبر می گوید "از این سبب بودن بخشی از نظام عسکری برای من آسان جلوه کرد و من احساس کردم درسرزمین اصلی ام هستم."

مسلک عسکری او را به مناطق جنگی در عراق و افغانستان کشانید. غالبا او یگانه مسلمان در قطعه خویش بوده است. اکبر می گوید که سعی می کند فاصله میان فرهنگها را کوتاه تر سازد.

اکبر می گوید "آنها مرا با این لباس عسکری می بینند. آنها حتی فکرش را هم نمی کردند که فرد مسلمانی خاصتا در قطعات اردوی ایالات متحده خدمت کند. وقتی آنها مرا می دیدند، تکان می خوردند، ولی بعدا از دیدن من خرسند می شدند."

اکبر در خانه به فرزندانش ارزش های اسلامی و اهمیت شخصیت انسانی را تدریس می کند.

طلاهتا، پسر اکبر می گوید که داشتن یک شخصیت خوب اهمیت به سزا دارد. طلاهاتا می گوید "او به ما می گوید که ما می توانیم در دروس مکتب نمرات بلندی داشته باشیم، اما بدون داشتن یک شخصیت خوب، این نمرات ارزشی نخواهند داشت."

در حالیکه تناقضات سیاسی در اطراف مسئله مانع شدن مسلمانان به ایالات متحده وجود دارد، اکبر به خانواده اش تفهیم می کند تا در برابر سایرین مهربان باقی بمانند.

منحیث یک امام در اردوی ایالات متحده او برای بیش از دو دهه در خدمت ایالات متحده قرار داشته است، اما او در برابر کسانی که کوشش می کنند به دینش تهمت ببندند، قضاوت نمی کند.

اکبر می گوید "واضح است که این اتهامات بر اساس جهل زده می شود. من دایماً این موضوع را منحیث فرصت تلقی می کنم تا در مورد تعالیم اسلامی مردم را بفهمانم."

او می گوید که می خواهد به همین نحوه به زندگی اش ادامه دهد. او می خواهد سرگذشتش را تعریف کند نه این که سرگذشتش او را تعریف کند.

XS
SM
MD
LG