لینک های دسترسی

Breaking News

بلک هاک جاگزین می-۱۷ در افغانستان می‌شود


ایالات متحده هیلیکوپترهای بلک‌هاک امریکایی را به قوای افغان می‌دهد تا آن را جاگزین هیلیکوپترهای می-۱۷ روسی کنند.

نخستین دسته از هیلیکوپترهای بلک‌هاک امریکایی حدود شش ماه پیش به قوای هوایی افغان تحویل داده شد و تا کنون ۱۱ هیلیکوپتر بلک‌هاک در اختیار سربازان افغان قرار دارد.

مقام‌های نظامی ایالات متحدۀ امریکا گفته اند که تا سال ۲۰۲۴ میلادی ۱۵۹ هیلیکوپتر بلک‌هاک به قوای هوایی افغانستان داده می‌شود.

هیلیکوپترهای می-۱۷ روسی هم اکنون برای انتقالات در صفوف قوای مسلح افغانستان استفاده می‌شود
هیلیکوپترهای می-۱۷ روسی هم اکنون برای انتقالات در صفوف قوای مسلح افغانستان استفاده می‌شود

عبدالرازق شیرزی، قوماندان لوای هوایی کندهار چندی پیش به صدای امریکا گفت که برنامۀ آموزشی و تدریسی تخنیک هیلیکوپترهای بلک هاک به پیلوت‌های افغان از چند ماه به اینسو ادامه دارد.

مشاوران امریکایی مستقر در میدان هوایی کندهار نیز گفته اند که هم اکنون ۳۲ نظامی افغان -۱۶ پیلوت و ۱۶ عملۀ پرواز – سرگرم فراگیری برنامۀ آموزشی هیلیکوپترهای بلک‌هاک استند و قرار است تا ماه می‌ سال روان از این برنامه فارغ شوند.

قوای مسلح افغانستان با پرواز و ترمیم هیلیکوپترهای روسی آشنایی بیشتر دارند، اما از آنجاییکه ایالات متحده قوای افغان را حمایت مالی می‌کند و از طرف دیگر حکومت امریکا بر شرکت‌های روسی تولید کنندۀ اسلحه و تجهیزات جنگی تحریم وضع کرده است، ترمیم و نگهداشت هیلیکوپترهای می-۱۷ دست داشتۀ قوای افغان، به گفتۀ نظامیان امریکایی مستقر در افغانستان، بسیار دشوار شده است.

رشد قابلیت‌های حمل و نقل هوایی، هم در نبرد سربازان افغان بر ضد طالبان و هم برای خودکفایی و کاهش اتکای آنان به شریکان خارجی شان ارزنده و حیاتی تلقی می‌شود.

تا کنون ۱۱ هیلیکوپتر بلک‌هاک امریکایی در اختیار قوای هوایی افغان قرار گرفته است
تا کنون ۱۱ هیلیکوپتر بلک‌هاک امریکایی در اختیار قوای هوایی افغان قرار گرفته است

شماری از منتقدان به این باور اند که بلدیت کامل قوای هوایی افغان با هیلیکوپترهای امریکایی زمانگیر بوده و کم از کم در کوتاه مدت ماموریت هوایی قوای افغان را با مشکل روبرو می‌کند.

اما ارماندو فیتیری، یکی از مشاوران قوای هوایی افغانستان، این انتقادات را رد کرده و گفته است "واقعیت این است که سیستم روسی نیازمندی‌های ما را مرفوع کرده نمی‌تواند ... هیلیکوپترهای می-۱۷ عالی است و بهترین هیلیکوپتر جهان بوده می‌تواند، اما زمانیکه آن را حفظ و مراقبت کرده نتوانید، هیچ به درد تان نمی‌خورد".

با اینحال، آموزش و بلدیت کامل نظامیان افغان با هیلیکوپترهای بلک‌هاک امریکایی مشکلات خود را نیز دارد. عمده ترین مشکل به گفتۀ آموزگاران امریکایی، ناآشنایی یا هم آشنایی نابسندۀ سربازان افغان با زبان انگلیسی است، زیرا کتاب "رهنمای تخنیکی" این هیلیکوپترها تنها به زبان انگلیسی تهیه شده است.

XS
SM
MD
LG